Rate this post

عاشق وب: شرکت ˮسونیˮ پتنت جدیدی را برای یک کنترل کننده بازی به ثبت رساند که با استفاده از ˮواقعیت مجازیˮ، حرکات را کنترل می کند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، پتنت جدید شرکت “سونی” مربوط به یک “کنترل کننده” بازی واقعیت مجازی است که حاوی چند سنسور است که از کنترل های حرکتی پشتیبانی می کند.
همین طور این کنترل کننده بازی دارای حسگرهایی است که می تواند بطور خودکار، موقعیت انگشت کاربر را تشخیص دهد.
این کنترل کننده بازی با دستگاه های بازی خانگی قابل استفاده خواهد بود و حرکات دست کاربر خودرا تشخیص خواهد داد.
در این پتنت آمده که در قسمت پشت این دستگاه یک نوار باریک استفاده خواهد شد که می تواند موقعیت انگشت را به طرز دقیق تری تشخیص دهد. حتی می تواند خم و کشش انگشت را هم شناسایی کند.

بدین سان طراحان بازی می توانند برای کنترل مراحل مختلف بازی از حرکت مختلف دست استفاده کنند. یعنی کاربر باحرکت دست خود بازی را کنترل کند.
با ثبت این پتنت، شایعاتی به وجود آمده، در خصوص اینکه احیانا شرکت “سونی” یک پلی استیشین با هدست واقعیت افزوده تولید خواهدنمود.

منبع: