Rate this post

به گزارش عاشق وب وضعیت توسعه تلفن همراه تا آخر سه ماهه سوم سالجاری از آن حکایت می کند که بیشتر از ۱۱۸ میلیون خط فعال در کشور وجود دارد و ضریب نفوذ توسعه، ۱۴۲.۱۱ درصد است.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، ۱۹ مردادماه سال ۱۳۷۳ بود که عرضه سیمکارت تلفن همراه در ایران رسماً شروع شد و سال جاری، ۲۵ سال از واگذاری و شروع به کار نخستین سیمکارت ها می گذرد.
مطابق آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره وضعیت توسعه تلفن همراه در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۸، خطوط واگذارشده دائمی ۲۴ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۵۷ عدد و خطوط واگذارشده اعتباری ۱۶۲ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۳۰ عدد است که مجموع خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری را به ۱۸۶میلیون و ۴۲۱ هزار و ۸۷ عدد و ضریب نفوذ را به ۱۴۲.۱۱ درصد می رساند.
از میان خطوط واگذارشده، ۲۱ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۹۴۶ خط دائمی فعال و ۹۶ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۴۷۳ خط اعتباری فعال وجود دارد که مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال را به ۱۱۸ میلیون و ۶۱ هزار و ۴۱۹ عدد می رساند.

البته بیشتر بودن ضریب نفوذ سیمکارت از ۱۰۰ درصد، نشان داده است که تعداد سیمکارت های موجود، از جمعیت ایران بیشتر است که این مورد باآنکه می تواند حاکی از چند سیم کارته بودن افراد باشد، اما نشان داده است به احتمال زیاد کمتر کسی در ایران حضور دارد که حتی یک سیمکارت هم نداشته باشد.
همینطور پوشش شهرها و روستاها و جاده ها بر مبنای پایین ترین سطح تکنولوژی از آن حکایت می کند که ۳۰۳۵ شهر و بیشتر از ۱۷۴ هزار کیلومتر جاده ای تحت پوشش اپراتورها قرار دارند که این آمار به تفکیک در جدول زیر آمده است.