Rate this post

به گزارش عاشق وب یک مطالعه فراتحلیل و بررسی سیستماتیک شواهد نشان داده است که کاهش وزن ناشی از داروهای گیاهی از نظر بالینی ناچیز است و در واقع داروهای کاهش وزن گیاهی مؤثر نیستند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از نیواطلس، یک فراتحلیل جدید از یک گروه از محققان استرالیایی دانشگاه “سیدنی” با بررسی بیشتر از ۵۰ مطالعه انجام شده طی ۲۰ سال قبل اثربخشی داروهای گیاهی برای کاهش وزن را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج نشان داده است که مکمل های گیاهی تا حد زیادی در کاهش وزن مؤثر نیستند و نویسنده ارشد این مطالعه می گوید خرید آنها اساساً هدر دادن پول است.
فراتحلیل، دستیابی به حقیقتِ مشترک در پشتِ همه مطالعاتِ علمیِ مفهومی و فردی برای بهتر کردن زندگی است.
این فراتحلیل که اخیرا انتشار یافته، نخستین بررسی سیستماتیک روی ارتباط داروهای گیاهی و کاهش وزن طی ۲۰ سال است. این مطالعه داده های ۵۴ مطالعه را جمع آوری کرده و تاثیر داروهای گیاهی روی کاهش وزن را رصد کرده است.
این تجزیه و تحلیل تنها بر روی داروهای گیاهی متشکل از یک گیاه یا تلفیقی از گیاهان ممرکز شده است. بنابراین، اثرات استفاده از روغن های گیاهی یا مکمل های فیبر و پروتئین روی کاهش وزن در این مطالعه گنجانده نشده است.
“نیک فولر” محقق ارشد این مطالعه توضیح می دهد: مشکل مکمل های گیاهی این است که بر خلاف مکمل های دارویی، اثرات استفاده از آنها پیش از عرضه به بازار مورد آزمایش قرار نمی گیرد.
این مطالعه نشان داد که خیلی از مطالعات و نتایج انتشار یافته از نظر آماری، کاهش وزن برابر یا بیشتر از ۲.۵ کیلوگرم را بر اثر مصرف داروهای گیاهی گزارش کرده است.
“فولر” می گوید: مطالعه ما نشان داد که شواهد کافی برای اثبات نتایج هیچ یک از این داروهای گیاهی در کاهش وزن وجود ندارد. خیلی از آنها روش های تحقیق و گزارش ضعیفی دارند و اغلب مکمل ها برای مصرف کوتاه مدت بی خطر به نظر می رسند و در عین حال گران هستند و کاهش وزنی را که از نظر بالینی مفهوم دار باشد، عرضه نمی دهند.
وی در مصاحبه با ABC News استرالیا تصریح کرد که خرید این داروهای کاهش وزن گیاهی اساسا هدر دادن پول است.
وی تصریح کرد که داروهای جایگزین و مؤثر وجود دارند و چندین دهه مطالعه با تمرکز روی داروهای گیاهی برای کاهش وزن، هیچ مدرکی برای نشان دادن اثربخشی آنها یافت نکرده است.
این مطالعه چهار گیاه خاص را معرفی نمود که معمولاً بعنوان داروهای کاهش وزن گیاهی چه به تنهایی و چه در ترکیب با دیگر گیاهان معرفی می شوند: چای سبز، گارسینیا کامبوجیا، لوبیا سبز و افدرا سینیکا.
چای سبز با مورد بررسی قرار گرفتن در ۱۲ کارآزمایی بالینی مهم ترین مکمل گیاهی مورد مطالعه است که هیچ کدام از آنها هیچ فایده ای برای کاهش وزن را بر اثر مصرف چای سبز در مقایسه با دارونما نشان ندادند.
گارسینیا کامبوجیا دومین مکمل گیاهی است که در ۱۱ کارآزمایی بالینی مورد بررسی قرار گرفته است. خطاهای روش مطالعه و احتمال بالای جانبدارانه بودن آنها در این مطالعات مشاهده شد. فارغ از این جانبداری و خطاهای ذکر شده، محققان متوجه شدند که گارسینیا کامبوجیا چه در صورت استفاده به صورت تنهایی و چه در استفاده به شکل ترکیبی تاثیر خاصی در کاهش وزن ندارد.
در نهایت باآنکه این فراتحلیل نشان داد که برخی از داروهای گیاهی مورد بررسی، منجر به کاهش وزن اندکی نسبت به دارونما شده اند، اما این میزان از کاهش وزن قابل توجه نبوده است. ازاین رو شما امکان دارد با مصرف داروهای گیاهی ظرف چند ماه، دو یا سه کیلو وزن کم کنید، اما این میزان از کاهش وزن در مقایسه با مقدار پولی که صرف خرید آنها می شود، توجیه ندارد.
این مطالعه در مجله Diabetes، Obesity and Metabolism انتشار یافته است.