Rate this post

به گزارش عاشق وب کرسی های پاکستان در ۱۴ دانشگاه خارجی چندین سال است که خالی باقی مانده است.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از یو دبلیونیوز، به نظر می رسد که به رغم خالی ماندن کرسی های پاکستان در دانشگاه های خارجی مقامات مسئول تمایلی برای مرتفع ساختن این مشکل ندارند.
پاکستان در دانشگاه های خارجی همچون دانشگاههای آلمان، ترکیه، مصر، انگلیس و چین کرسی دارد.
منابع آگاه گفته اند که این کرسی ها به مدت ۶ تا ۱۰ سال است که خالی باقی مانده اند.
در مقایسه با پاکستان، هند بیشتر از ۳۰۰ کرسی در موسسات بین المللی دارد که تمامی آنها پر هستند.
پیشتر شفقت محمود وزیر آموزش پاکستان گفته بود که شش کرسی از این کرسی ها پر می شوند چونکه وی با ۳۱ نامزد مصاحبه کرد ولی بعد از نهایی شدن نامزد در ژوئیه سال ۲۰۱۹ میلادی، انتصاب رسمی آنها انجام نشد. بخش آموزش پاکستان اعلام نموده که این روند پذیرش بزودی نهایی می شود.
صاحبان این کرسی ها در خارج کشور با هدف عرضه زبان اردو، فرهنگ و تاریخ پاکستان به فعالیت می پردازند.

منبع: