Rate this post

عاشق وب: افزایش تعداد سالمندان در جهان و به تبع آن در کشور ما، لزوم توجه به روش هایی نوین در مراقبت از آنها را دوچندان کرده است. در این خصوص، پژوهشگران کشور مطالعه ای را انجام داده اند که برمبنای آن، جایگاه فناوری های اطلاعات و ارتباطات در این رابطه بسیار مهم ارزیابی شده است.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، ازجمله مشکلات جدی در کشور ما که نیازمند توجه فوری است، روند پرشتاب کهنسال شدن جمعیت است و باوجود این که رشد جمعیت و میزان باروری کل کاهش یافته است، شاخص امید به زندگی در حال افزایش می باشد. پیش بینی می شود این بحران به زودی مسئولین را با چالش های مختلفی ازجمله هزینه های گزاف مراقبت های بهداشتی و درمانی حاصل از بیماری های مزمن سالمندان، مواجه کند اما به اعتقاد متخصصان، چاره کلیدی موجود برای مقابله با این چالش ها، ارائه خدمات مراقبت در منزل به سالمندان است.
امروزه با توسعه بیش از پیش کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه سلامت، تحولی عظیم در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سطح جهان صورت گرفته است. به کارگیری این فناوری ها در خدمات مراقب منزل نقشی ضروری در افزایش کیفیت، تنوع و سهولت ارائه خدمات مراقبتی و درمانی ایفا می کند.
به گفته پژوهشگران، فن آوری اطلاعات و ارتباطات نقش عمده ای در توسعه و تکامل تمامی بخش های تمدن بر عهده دارد و خدمات تحت وب، تأثیر قابل توجهی بر کیفیت خدمات و سبک زندگی مردم خواهد داشت. پیاده سازی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بخش سلامت نیز که بعنوان سلامت الکترونیک از آن یاد می شود، امروزه یکی از پرسرعت ترین رشدها را در خدمات مراقبت بهداشت و درمان دارا بوده است.
در رابطه با پیوند این فناوری ها با خدمات مراقبت از سالمندان در منزل، پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مطالعه ای را انجام داده اند که نتایج آن در چارچوب نامه به سردبیر در نشریه «مدیریت سلامت» انتشار یافته است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از این مطالعه، به کارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات مانند نرم افزارهای یادآوری، مکالمه های تصویری بوسیله مشاوره های ازراه دور، ارزیابی وضعیت سلامت مددجویان ازراه دور، کاربرد پرونده الکترونیک سلامت و کاربرد سنسورهای هوشمند ازجمله لباس هوشمند، ضمن صرفه جویی های اقتصادی، در زمینه کنترل، پایش، تشخیص و درمان بیماری های مزمن تأثیری مثبت دارد.
به گفته، کیومرث چلونگر، محقق دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دیگر همکارش در این پژوهش، «امکان ارزیابی های منظم بالینی و ثبت نتایج گزارش ها در پرونده الکترونیکی بیمار سبب شده سالمندان در کشورهای پیشرو به راحتی با متخصصان مراقبت بهداشتی درمانی، در لحظه و ازراه دور ارتباط برقرار کنند».
آن ها می افزایند: «فناوری های اطلاعات و ارتباطات در کاهش هزینه های بیماران، کاهش تعداد ملاقات کنندگان بخش اورژانس و سرپایی، کاهش مدت زمان اقامت بیمار، بهبود یافتن کیفیت زندگی در رابطه با افزایش سلامت و کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی برای نظام سلامت مؤثر است».
بر اساس این مطالعه علمی، امروزه باوجود پیشرفت های چشم گیر، روزآمد و پرشتاب در استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان، کشور ما ایران در این مساله از دو چالش اساسی رنج می برد. اول این که در ایران، مراکز ارائه دهنده خدمات مراقبت منزل در ابتدای مسیر بهره برداری از فناوری های اطلاعات و ارتباطات هستند و دوم آن که، آگاهی و دانش کافی از به کارگیری انواع فناوری های اطلاعات و ارتباطات برای مدیران و سرمایه گذاران مراکز ارائه دهنده مراقبت منزل وجود نداشته یا دارای روزآمدی مطلوب نمی باشد.
چلونگر و همکارش معتقدند: «با توجه به جدید بودن بهره برداری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و مراقبت در منزل، ایران نسبت به سایر کشورهای درحال توسعه، در ابتدای مسیر است اما با توجه به روند افزایشی سالمند شدن جمعیت در کشور و سطح درخواست ها برای دریافت خدمات مراقبت منزل و تنوع این خدمات، لزوم به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در این عرصه بیش ازپیش احساس می شود».
نشریه «مدیریت سلامت» که به انتشار نتایج این مطالعه پرداخته است، متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

منبع: