Rate this post

به گزارش عاشق وب امروز ۱۱ فوریه، روز جهانی زنان و دختران در علم است که یونسکو این روز را تبریک گفت.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، در تاریخ ۲۲ دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که با وضع قطعنامه ای، سالیانه یک روز را به گرامیداشت نقش مهم زنان و دختران در علم و فناوری اختصاص دهد.
در این راستا، ۱۱ فوریه بعنوان “روز جهانی زنان و دختران در علم” انتخاب گردید.
امسال پنجمین سالی است که این روز توسط “یونسکو” و ” زنان سازمان ملل متحد” و با همکاری موسسات جامعه مدنی جشن گرفته می شود.
هدف از گرامیداشت این روز هم ارتقاء نقش زنان و دختران در علم است.
این روز فرصتی برای بهبود دسترسی برابر زنان و دختران به علم با مردان است.
به مناسبت این روز، یونسکو در وب سایت خود نوشت: برای یونسکو، برابری جنسیتی یک اولویت جهانی است و پشتیبانی از دختران جوان، آموزش و بهبود توانایی آنها در عملی ساختن ایده هایشان، اهرمی برای توسعه و صلح جهانی به حساب می آید.
مقابله با بعضی از بزرگترین چالش های برنامه توسعه پایدار، نیازمند استفاده از استعدادهای بیشتر است. بدین سان باید زنان بیشتری در این حوزه ها فعالیت کنند.
“روز جهانی زنان و دختران در علم” یادآور می شود که زنان و دختران نقش مهمی در جوامع علمی و فناوری ایفا می کنند و باید مشارکت آنها تقویت شود.
در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد از محققان جهان را زنان می سازند.