Rate this post

به گزارش عاشق وب محققان دانشگاه ˮام آی تیˮ( MIT) دستگاهی ابداع نموده اند که قند خون را به روشی غیر تهاجمی اندازه گیری می کند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، افراد مبتلا به “دیابت” باید با سوزن زدن در نوک انگشتان خود، قند خون خویش را اندازه گیری کنند که این کار در روز چند بار انجام می شود.
حال محققان دانشگاه “ام آی تی”( MIT) یک روش کمتر تهاجمی توسعه داده اند که با استفاده از نور مادون قرمز، میزان گلوکز خون را اندازه گیری می کند.
سیستم ساخت این محققان بر مبنای روشی به نام “طیف سنجی رامان” ساخته شده که دقیقا زیر پوست، از نور مادون قرمز استفاده می نماید. این نور ترکیبات شیمیایی بافت را آشکار می کند.
زمانی که تیم تحقیقاتی پروژه، این روش را روی خوک ها آزمایش کردند، دریافتند که این روش نهایتا تا یک ساعت بعد میزان گلوکز را اندازه می گیرد.
محققان گفته اند که روش آنها یک پیشرفت بزرگ در مقابل کارهای تحقیقاتی گذشته است.
“پیتر سو”، محقق ارشد پروژه اظهار نمود: این برای نخستین بار است که سیگنال های گلوکز از بافت را به صورت مستقیم مشاهده می نماییم.
هم اکنون این دستگاه به اندازه یک پرینتر است و محققان گفته اند که این دستگاه باید کمتر تهاجمی باشد تا بتوان به جای استفاده از سوزن، انگشت خویش را به این دستگاه چسباند.
هدف بلندمدت محققان این است که دستگاه مذکور را به دستگاه پوشیدنی کوچک تر تبدیل کنند.