Rate this post

عاشق وب: بااینکه امکان بومی سازی تمام اکوسیستم فناوری ارتباطات و اطلاعات برای ما وجود ندارد، اما اگر بتوان بحث های مربوط به مدیریت سراسری منابع شبکه ارتباطی، هماهنگ سازی سرویس با پارامترهای شبکه ارتباطی و زیرساخت های نرم افزاری نسل پنجم شبکه ارتباطی را با کمک پردازش ابری در کشور بومی کرد، قدم بزرگی است برای این که ایران در سال های آینده در این عرصه حرفی برای گفتن داشته باشد.
علیرضا یاری، رئیس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا در پژوهشگاه ICT در گفت و گو با ایسنا با اشاره به مسئولیت های پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی اظهار نمود: این پژوهشکده با هدف ارائه مشاوره به خود وزارت ارتباطات و سازمان های تابعه راه اندازی شده و سه بخش دارد؛ بخش اول مشاوره در برنامه ریزی است. یعنی آینده پژوهی نماییم تا برنامه ای متناسب با توسعه کشور برای آینده و فناوری هایی که پیش رو داریم ارائه دهیم.
وی افزود: ازطرفی ما کسب وکارهایی داریم که در حوزه ICT متناسب با تغییر فناوری ها گرفتار تحول می شوند. بعنوان مثال اینکه برای مواجهه با مبحث انقلاب صنعتی چهارم که ما امروز به آن تحول دیجیتال می گوییم چه نوع استراتژی اتخاذ شود. برای مثال درمورد تحول دیجیتال، سندی را با همکاری دانشگاه تهران برای وزارتخانه تدوین می نماییم.
یاری تصریح کرد: مساله آخری که ما به شکل جدی روی آن کار می نماییم، رگولاتوری و تنظیم بازار است. این که با قرار دادن چه مقررات و یا حذف چه مقرراتی می توانیم فضای رقابتی را برای خدمات ICT بهبود دهیم. برای مثال درباره پیام رسان ها آیا باید یک قانون گذاری به نفع پیام رسان های داخلی انجام دهیم یا نیاز است قوانین و مقررات محدودکننده را برداریم که اینها بتوانند بهتر سرویس دهند. اینها مواردی است که در بخش رگولاتوری و تنظیم بازار یا موضوع مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، در حال ارائه مشاوره به مرکز ملی، وزارت ارتباطات خصوصاً سازمان تنظیم مقررات و شرکت های تابع وزارتخانه هستیم.
رئیس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه نسل پنجم بیان کرد: پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فعالیت خاصی درباره ۵G انجام نمی دهد و بیش ترین فعالیت ها در پژوهشکده فناوری ارتباطات ماست. همین طور پژوهشگاه توانسته یک آزمایشگاه تست ۴G با رویکرد ۵G راه اندازی کند که مجهز به پلت فرم هوش مصنوعی جهت مدیریت منابع شبکه ارتباطی بوده و درصدد است بتواند در بومی سازی و مهاجرت از نسل ۳ و ۴ در شبکه امروزی ما به نسل ۵ نقش مهمی ایفا کند.
یاری با بیان این که مهم ترین بخش در رفتن به سمت نسل پنجم، اپراتورها هستند، اظهار داشت: اپراتورها می توانند دو نوع استراتژی داشته باشند؛ یا این که تحقیق و توسعه (r&d) داشته باشند و از مراکزی مانند پژوهشگاه ICT برای بومی سازی و استانداردسازی ۵G استفاده کنند یا اینکه سراغ وندورهای خارجی بروند و از آنها خرید کنند که متاسفانه بومی سازی در آن اتفاق نمی افتد.
وی تصریح کرد: البته اپراتورهای ما درصدد راه اندازی این شبکه برای ارائه خدمات هستند و امیدواریم با پژوهشگاه برای بحث تحقیق و توسعه در حوزه ۵G و پیاده کردن کردن این خدمات در سطح کشور مشارکت داشته باشند و ما حداقل بتوانیم قسمتی از این تجهیزات را در کشور داشته باشیم. البته به هر حال امکان بومی سازی تمام اکوسیستم برای ما وجود ندارد، اما اگر بتوانیم بحث های مربوط به مدیریت سراسری منابع شبکه ارتباطی، هماهنگ سازی سرویس با پارامترهای شبکه ارتباطی و زیرساخت های نرم افزاری نسل پنجم شبکه ارتباطی را با با کمک پردازش ابری در کشور بومی نماییم، قدم خیلی بزرگی است که جزو طرح های وزارتخانه است؛ این که ایران در حوزه ۵G جزو کشورهایی باشد که در چند سال آینده حرفی برای گفتن دارند.

منبع: