Rate this post

به گزارش عاشق وب فضانوردان ˮایستگاه فضایی بین المللیˮ موفق شدند در فضا کوکی(کلوچه) پخته و آنرا با استفاده از فضاپیمای ˮدراگونˮ( Dragon) شرکت ˮاسپیس ایکسˮ(SpaceX) به زمین بفرستند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از اسپیس، فضانوردان “ایستگاه فضایی بین المللی” توانستند برای نخستین بار، در فضا کوکی درست کرده و به زمین بفرستند.
این کوکی های شکلاتی فضایی در جاذبه صفر و در اجاق گازی پخته شدند که نخستین گازی است که جهت استفاده در شرایط بی وزنی در “ایستگاه فضایی بین المللی”(ISS) طراحی شده است.
خمیر این کوکی و اجاق گاز مخصوص ایستگاه فضایی بین المللی، در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی بوسیله فضاپیمای “سیگنوس”(Cygnus) به فضا ارسال شدند و بعد از پخت موفقیت آمیز، کوکی ها هفته گذشته به زمین فرستاده شدند.
پخت این پنج کوکی برای جشن کریسمس در فضا انجام شد و خمیر آن از قبل تهیه شده بود.
“کریستینا کخ”( Christina Koch) از فضانوردان کنونی “ایستگاه فضایی بین المللی” در صفحه مجازی خود در توئیتر نوشت: ما سال جاری برای بابانوئل کوکی و شیر تهیه کردیم.
گفتنی است شکل این کوکی ها به علت شرایط بی وزنی در فضا با باقی کوکی ها متفاوت می باشد و مقرر است بعد از تجزیه و تحلیل های انجام شده روی آنها اطلاعاتی راجع به آنها منتشر شود.