Rate this post

به گزارش عاشق وب پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدیدی دریافتند عملکرد دو شبکه مغزی در افرادی که به خودکشی تمایل دارند، با یکدیگر متفاوت می باشد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از نیوساینتیست، به نظر می آید فعالیت مغزی افرادی که به خودکشی تمایل دارند، از الگوی غیرمعمولی پیروی می کند. این تفاوت ها آنقدر بزرگ نیستند که بتوانند به شناسایی افرادی که تلاش در خودکشی دارند، کمک کنند. “آنه لائورا وان هارملن”(Anne-Laura van Harmelen)، استاد “دانشگاه کمبریج”(University of Cambridge) اظهار داشت: ما امیدواریم که این تفاوت ها بتوانند اطلاعات لازم را درباره آنچه در مکانیسم های مغز رخ می دهد، در اختیار ما بگذارند.
داده های مورد بررسی در این پروژه، از ۱۳۱ پژوهش به دست آمده اند که روی اسکن مغزی بیشتر از ۱۲ هزار نفر انجام شده اند. پژوهشگران به بررسی این مورد پرداختند که آیا الگوهای مشخصی از فعالیت مغزی در افرادی که به خودکشی تمایل دارند و یا به آن فکر می کنند، وجود دارد یا خیر.
بیشتر این پژوهش ها، افراد مبتلا به یک بیماری روحی مانند افسردگی را که سابقه خودکشی داشته اند، با افرادی که در شرایط مشابه بوده اما سابقه خودکشی نداشته اند و یا افرادی بدون مشکل روحی مقایسه کرده اند.
وان هارملن و همکارانش دریافتند که دو شبکه مغز این افراد، عملکرد متفاوتی با یکدیگر دارند. یکی از این شبکه ها، با قسمت هایی از مغز در ارتباط می باشد که در بروز احساسات نقش دارند. دومین شبکه هم نقش مهمی در تصمیم گیری دارد. این تفاوت ها می توانند به دشواری در تنظیم احساسات منجر شوند.

علیرغم این شاید وجود چنین تفاوت هایی در مغز فقط نشان دهد افرادی که به خودکشی تمایل دارند، بیشتر از داشتن افکار مربوط به خودکشی، از اضطراب زیادی رنج می برند.
بعضی از گروه های پژوهشی تلاش دارند تا با ابداع نوعی خاص از آزمایش خون، به پیشبینی تمایل به خودکشی کمک کنند اما این تلاش ها هنوز به حدی نرسیده اند که در آزمایش های بالینی به کار روند. روانپزشکان هم اکنون برای یافتن افرادی که در معرض خطر خودکشی قرار دارند، از پرسش نامه هایی استفاده می نمایند اما این پرسش نامه ها از دقت کافی برخوردار نیستند.
این پژوهش، در مجله “Molecular Psychiatry” به چاپ رسید.