Rate this post

به گزارش عاشق وب دانشمندان آمریکایی با کشف یک مدار مغزی در موش ها توانستند قسمت کنترل اجبار به نوشیدن الکل را پیدا کنند و امید جدیدی برای درمان اعتیاد به نوشیدن الکل زنده کنند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، یک مدار مغزی که نوشیدن الزامی الکل را کنترل می کند در موش ها کشف شده است و امید است که بزودی بتواند درمانی برای اعتیاد به الکل(alcoholism) در انسان باشد که گفته می شود ترک اعتیاد به آن یکی از سخت ترین ترک اعتیادها در میان مواد اعتیاد آور است.
دانشمندان مدت ها است که به دنبال این مورد هستند که چرا بعضی از افراد مستعد مبتلا شدن به این نوع اعتیاد هستند، در حالیکه دیگران این گونه نیستند.
کشف محققان در مغز موش ها در صورت تکرار در انسان امکان دارد راهی را برای پزشکان فراهم آورد تا مشخص کنند که آیا شخص بعدها به الکل معتاد می شود یا خیر.
اعتیاد به نوشیدن مشروبات الکلی یک بیماری مزمن مغزی است که در آن فرد به اجبار می نوشد و اغلب با تجربه احساسات منفی توسط شخص همراه می شود.
در حالیکه مطالعات قبلی در بررسی مغز بر بعد از ایجاد اختلال در نوشیدن متمرکز بوده است، محققان موسسه “سالک”(Salk) در کالیفرنیا ثابت کردند که مدارهای مغز می توانند سبب شوند که برخی افراد به نوشیدن مشروبات الکلی اعتیاد پیدا کنند.
“کای تای” محقق اصلی این مطالعه و دانشمند علوم اعصاب این موسسه اظهار داشت: ما برای نخستین بار یک مدار مغزی پیدا کرده ایم که می تواند چند هفته زودتر دقیقاً پیش بینی نماید که چه موش هایی مستعد اعتیاد به نوشیدن الکل هستند.
وی ادامه داد: این تحقیق پلی برای شکاف بین تجزیه و تحلیل مدارهای مغزی و تحقیقات در رابطه با اعتیاد به الکل است.
محققان آزمایشی را جهت بررسی یافته های خود طراحی کردند و موش ها را به سه گروه تقسیم کردند: ۱-گروهی که کم مشروبات الکلی می نوشند. ۲-گروهی که زیاد می نوشند. ۳-گروهی که از روی اعتیاد و اجبار می نوشند.
مشخص شد که این مدار مغزی برخلاف دو گروه اول، بر گروه سوم اثرگذار است.
دانشمندان سپس از یک تکنیک تصویربرداری ویژه برای ترسیم ماهیت سلول ها و مناطق تحت تأثیر مغز، قبل، در حین و پس از نوشیدن استفاده کردند. آنها به طور خاص فعالیت نورون را در دو ناحیه از مغز درگیر در کنترل رفتاری و پاسخ به حوادث منفی یعنی به ترتیب قشر پیش پیشانی و ماده خاکستری اطراف مجرا مشاهده نمودند.
آنها دریافتند که توسعه اجبار به نوشیدن مشروبات الکلی مربوط به الگوهای ارتباطی بین این دو ناحیه از مغز است و چنین مواردی می تواند بعنوان یک نشانگر پیشبینی کننده اجبار به نوشیدن در آینده عمل کند.
محققان همینطور از تکنیکی معروف به “اپتوژنتیک” برای دستکاری فعالیت مسیر عصبی با استفاده از نور استفاده کردند و با خاموش یا روشن کردن این مدار مغزی توانستند تمایلات به نوشیدن الزامی را بالا برند یا آنرا کاهش دهند.
پروفسور “تای” می گوید: حالا ما می توانیم به مغز نگاه نماییم و الگوهای فعالیتی را پیدا نماییم که پیشبینی می کند که آیا موش ها در آینده به الکل معتاد خواهند شد یا خیر. البته هنوز نمی دانیم که این مدار مغزی مختص مصرف الکل است یا اینکه در چندین رفتار الزامی مختلف هم نقش دارد.
یافته های کامل این مطالعه در مجله Science انتشار یافته است.