Rate this post

عاشق وب: ارزش پول های ملی سوئد و نروژ به یکی از کمترین سطوح دو دهه اخیر خود رسید.
به گزارش عاشق وب به نقل از تریدینگ اکونومیکس، در معاملات امروز بازارهای ارزی جهان، ارزش دلار در مقابل کرون سوئد با ۰.۰۶ درصد افزایش به ۹.۹۳۹ کرون رسید که بالاترین سطح ثبت شده برای آن طی ۱۷ سال اخیر شمرده می شود. بیشترین رکورد ثبت شده دلار در مقابل کرون سوئد طی سال های اخیر مربوط به ژوئیه سال ۲۰۰۱ است که در آن هر دلار به ۱۱.۰۵ کرون رسید. هم چنین کمترین رکورد ثبت شده دلار در مقابل کرون سوئد طی سال های اخیر نیز در سپتامبر ۱۹۹۲ ثبت گردید که در آن هر دلار به ۵.۰۷ کرون رسید.
علاوه بر دلار، ارزش پول ملی سوئد در مقابل دیگر ارزهای مهم نیز کم شد تا جایی که هر یورو به ازای ۱۰.۹۱۰۳ کرون، هر پوند به ازای ۱۲.۱۵۱ کرون و هر فرانک سوئیس به ازای ۱۰.۰۱۶۵ کرون مبادله شد.
از طرف دیگر ارزش پول ملی نروژ نیز در معاملات امروز با ریزش سنگینی مواجه گردید تا جایی که هر دلار با رشد مشابه ۰.۰۶ درصدی به ۹.۱۵۷ کرون نروژ رسید که بالاترین سطح ثبت شده دلار در مقابل ارز نروژی طی ۱۸ سال اخیر شمرده می شود.
بیشترین رکورد ثبت شده دلار در مقابل کرون نروژ طی سال های اخیر مربوط به اکتبر سال ۲۰۰۰ است که در آن هر دلار به ۹.۶۵ کرون رسید. هم چنین کمترین رکورد ثبت شده دلار در مقابل کرون نروژ طی سال های اخیر نیز در آوریل ۲۰۰۸ ثبت گردید که در آن هر دلار به ۴.۹۴ کرون رسید.
به مانند همتای سوئدی، ارزش پول ملی نروژ در مقابل دیگر ارزهای مهم نیز کم شد تا جایی که هر یورو به ازای ۱۰.۰۵۱۵ کرون، هر پوند به ازای ۱۱.۱۹۴۸ کرون و هر فرانک سوئیس به ازای ۹.۲۲۹۳ کرون مبادله شد.
انتهی پیام

منبع: