Rate this post

به گزارش عاشق وب رئیس تضمین ماهواره پیام دانشگاه امیرکبیر با اشاره به طراحی، ساخت و سقوط این ماهواره، اظهار داشت: ماهواره پیام در طول سه دقیقه در مدار باقی ماند و در این مدت داده های تله متری خویش را به ایستگاه زمینی ارسال کرده بود.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، دکتر وفا صدقی امروز در مراسم آغاز هفته جهانی فضا با اشاره به اینکه در سال ۸۶ تیمی برای طراحی و ساخت مدل پروازی ماهواره پیام تشکیل شد، اضافه کرد: در سال ۸۸ طراحی و مدل مفهومی این ماهواره به انتها رسید و اجرای مدل مهندسی پیام را در دستور کار قرار دادیم.
وی اختتام اجرای مدل مهندسی پیام را در سال ۸۹ ذکر کرد و افزود: این ماهواره برای پرتابگر خارجی آماده شده بود، ولی هر چه سعی کردیم نتوانستیم پرتابگر خارجی را برای پرتاب ماهواره پیام متقاعد نماییم.
صدقی با تاکید بر اینکه بر این اساس هیچ پرتابگر خارجی آماده همکاری با ما نبود، اظهار نمود: در این زمان بسیاری به ما پیشنهاد کردند تا مدل مهندسی پیام را تحویل و به این پروژه اختتام دهیم و از طرف دیگر خیلی از اعضای تیم از ما جدا شدند.
وی افزود: در نهایت مقرر شد تا پرتابگر “سیمرغ” برای پرتاب ماهواره “پیام” انتخاب گردد. ماهواره ای که رزولوشن آن ۴۰ متر بوده و ماموریت ذخیره و ارسال دیتا و محموله دانشی سنجشی تشعشعات فضایی را داشته است.
رئیس تضمین ماهواره پیام دانشگاه امیرکبیر با اشاره به اینکه ایستگاه های زمینی قشم و کیش برای دریافت داده های این ماهواره انتخاب شدند، اظهار داشت: در ۲۵ دی ماه سال قبل این ماهواره بر روی سکو قرار گرفت و بعد از شمارش معکوس ماهواره لانچ شد.
وی با تاکید بر اینکه این ماهواره در سه دقیقه ابتدایی پرتاب سیگنال هایی را به زمین ارسال کرد، اظهار داشت: علاوه بر آن بعد از پرتاب این ماهواره از ماهواره بر جدا شد و برد مدیریت و GPS آن مشغول به کار شد و همین طور توان الکتریکی آن از باتری به توان برد الکتریکی تغییر داده شد و داده های تله متری آن نیز به ایستگاه زمینی ارسال شد.
وی اشاره کرد: این ماهواره تنها سه دقیقه در مدار کار کرد.