Rate this post

به گزارش عاشق وب مهندسان موسسه ˮویرجینیا تکˮ الگوریتمی توسعه داده اند که به ربات های حیوان نما کمک می نماید مانند حیوانات واقعی عمل کنند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، سگ های رباتیک می توانند به خوبی حرکت کنند، اما حرکت طبیعی مانند سگ های واقعی چیز دیگری است. محققان موسسه “ویرجینیا تک”(Virginia Tech) فکر می کنند که می توانند پیشرفت قابل ملاحظه ای در این مورد ایجاد کنند.
آنها در حال ایجاد تلفیقی از الگوریتم ها و حسگرها هستند که به ربات ها کمک می نماید بیشتر شبیه به حیوانات واقعی حرکت کنند.
این سیستم از رفتار مهره داران تقلید می کند که کنترل تعادل آنها تا حد زیادی ناشی از نورون های نوسان کننده در نخاع است. این سیستم با استفاده از تلفیقی از سنسورهای رمزگذار(برای خواندن موقعیت های نسبی مفاصل) و واحدهای اندازه گیری(برای اندازه گیری و ردیابی جهت گیری بدن نسبت به زمین) این کار را انجام می دهد.
نتیجه یک سگ مکانیکی است که می تواند با لطافت و سرعتی بیشتر از حد معمول راه برود و بدود.
دوربین ها و سیستم لیدار(LiDAR) هم برای کمک به ربات ها در پیشگیری از برخورد حضوری فعال دارند. حداقل این خصوصیت نیاز به ایجاد تغییرات قابل ملاحظه ای در ربات ها ندارد.
نمونه اولیه این سیستم مورد آزمایش قرار گرفته و کارایی آن اثبات شده، اما پیش از اینکه بتوان این ربات ها را در فضای فراتر از آزمایشگاه مشاهده کرد کارهای زیادی باقی مانده است.
“کاول حامد” استادیار و محقق اصلی این پروژه تاکید کرد که مساله فقط مؤثرتر کردن الگوریتم ها نیست، چون که باید الهام بخش زیستی داشته باشند. بدین ترتیب می توان در آینده نزدیک یک ربات-حیوان خانگی داشت که به راحتی و واقعی حرکت می کند.