Rate this post

به گزارش عاشق وب پژوهشگران ˮدانشگاه ناگویاˮ(Nagoya University) ژاپن متد جدیدی را برای از بین بردن باکتری هایی که سبب خیلی از بیماری های عفونی می شوند، ابداع نموده اند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، هنگامی که صحبت از بیماری های عفونی می شود باکتری “سودوموناس آئروژینوزا”(pseudomonas aeruginosa) به چشم می خورد. سودوموناس آئروژینوزا یک باکتری گرم منفی است که بیشتر در پیرامون ما یافت می شود. این باکتری برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند خطرناک می باشد و سبب عفونت خون و ذات الریه می شود. علاوه بر این باکتری مذکور مقاوم به آنتی بیوتیک است.
به تازگی پژوهشگران “دانشگاه ناگویا” راهی را کشف کرده اند که می توانند با رساندن مستقیم دارو به آن باکتری سریعا آنرا نابود کنند.
“سودوموناس آئروژینوزا” یکی از باکتری هایی است که برای به دست آوردن آهن از بدن انسان تکامل یافته است و برای رشد و زنده ماندن باکتری ها ضروری می باشد. برای جذب آهن باکتری، پروتئینی به نام “HasA” را آزاد می کند. این پروتئین به “هِم” موجود در خون بدن متصل می شود.
هِم(Hème) یک کوفاکتور شامل یک اتم آهن(++Fe) است. این اتم در مرکز “هِم” امکان پذیرش یک گاز دواتمی مانند اکسیژن را می دهد که در سیستم اکسیژن رسانی در بدن انسان نقش دارد. این اتم در مرکز یک حلقه بزرگ ارگانیک بنام پورفیرین قرار دارد.
“اوسامی شوجی”(Osami Shoji) شیمی دان “دانشگاه ناگویا” و همکارانش طی این مطالعه راهی پیدا کرده اند که از همان تکنیک برای تهیه دارو برای از بین بردن باکتری ها استفاده می نماید. دانشمندان طی این مطالعه یک شکل قدرتمند از HasA و رنگدانه “گالیم فتالوسیانین”( gallium phthalocyanine) ایجاد کردند. هنگامی که این مخلوط به یک “سودوموناس آئروژینوزا” اعمال شد باکتری ها را از بین برد.
شوجی اظهار داشت: هنگامی که رنگدانه در معرض نور مادون قرمز نزدیک قرار گرفت، گونه های اکسیژن واکنشی مضر در سلول های باکتریایی ایجاد کردند. بعد از آزمایش پژوهشگران اعلام کردند بیشتر از ۹۹.۹۹ درصد از باکتری ها بعد از درمان با یک میکرومولار HasA با GaPc و ۱۰ دقیقه تابش کشته شدند.
به قول محققان، سیستم های همی برای بقای باکتری ها به قدری ضروری هستند که بعید است باکتری ها قادر به ایجاد مقاومت در مقابل این روش دارویی جدید باشند. در مرحله بعد پژوهشگران روش های جدیدی را برای باکتری های عفونی و سایر پاتوژن ها که دارای سیستم هم مشابه هستند، ایجاد خواهند کرد.
یافته های این مطالعه در مجله “ACS Chemical Biology” منتشر گردید.