Rate this post

به گزارش عاشق وب مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، استفاده از کد دستوری برای مشترکان مجانی است و در صورتیکه عرضه خدمت به مشترک هزینه داشته باشد، سرویس دهنده موظف است پیش از عرضه خدمات نسبت به اعلام هزینه به مشترک و دریافت تاییدیه وی اقدام نماید.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۹۲ خود در تاریخ ۱۰ مردادماه سال جاری، مقررات حاکم بر عرضه خدمات کد دستوری را بررسی و تصویب کرد.
بر مبنای ماده ۲ این مصوبه، عرضه خدمات مبتنی بر کد دستوری (USSD) به خدمات دهندگان صرفا برای استعلام، اطلاع رسانی و تراکنش های مالی که منع قانونی نداشته باشد، مجاز است. بدین منظور عرضه خدمات اختصاصی دارندگان پروانه خدمات ارتباطی به مشترکان خود از راه کد دستوری و همینطور عرضه خدمات عمومی و دولت الکترونیک هم از راه کدهای دستوری با تایید رگولاتوری، بلامانع است.
همینطور برای عرضه خدماتی که برپایه قوانین و مقررات نیازمند مجوز هستند، دارنده پروانه باید پیش از عرضه خدمات از راه کد دستوری، از وجود مجوز اطمینان حاصل کند. دارنده پروانه همینطور موظف است نسبت به ثبت و انتشار لیست کدهای دستوری، نوع و هزینه عرضه خدمات و مشخصات دقیق خدمات دهندگان مربوط، در درگاه اطلاع رسانی رسمی خود اقدام نماید.
طبق تبصره این ماده، دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ این مصوبه، نسبت به بازبینی قراردادهای قبلی برابر این مصوبه اقدام نماید. همینطور دارنده پروانه موظف است نمونه قرارداد عرضه خدمات مبتنی بر کد دستوری به خدمات دهنده را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه به سازمان ارائه و تاییدیه دریافت کند.
استفاده از کد دستوری برای مشترکان مجانی و بدون هزینه است و در صورتیکه عرضه خدمت مبتنی بر کد دستوری به مشترک هزینه داشته باشد، سرویس دهنده موظف است پیش از عرضه خدمات نسبت به اعلام هزینه به مشترک و دریافت تاییدیه وی اقدام نماید. همینطور در صورت اتصال کانال کد دستوری به سایر کانال های ارتباطی و ادامه ارائه خدمات از راه کانال دیگر، رعایت مقررات الزامی است.
در صورتیکه کمیسیون تعرفه ای برای خدمات مبتنی بر کد دستوری عرضه شده از جانب دارنده پروانه به خدمات دهنده، تعیین کند، تعرفه های مصوب از زمان ابلاغ لازم الاجرا خواهند بود. همینطور تامین امنیت ارتباط کد دستوری بر عهده دارنده پروانه است.
دارنده پروانه موظف است نسبت به عرضه خدمات کد دستوری در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع ذی ربط اقدام نماید. عرضه خدمات کد دستوری در شرایط بحران و اضطرار هم مطابق دستورالعمل خدمات پیام انبوه اضطراری است.
طبق این مصوبه، تخصیص کد دستوری برابر کد خدماتی سه رقمی اختصاص یافته بر مبنای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تنها به بهره برداران کدهای مذکور مجاز است و دارنده پروانه موظف است کدهای دستوری که برای امور حاکمیتی تعریف می شوند را در قالب ابلاغی سازمان در شبکه خود تعریف کند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند در صورت تخلف دارنده پروانه از هر یک از مفاد این مصوبه و آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط ابلاغ گردیده توسط سازمان، نسبت به جریمه اقدام نماید که نحوه اعمال مقررات در جدول زیر آمده است.