Rate this post

عاشق وب اپلیکیشنی که پلیس را به زنگ در خانه وصل می کند!
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از لایف هکر، اوایل ماه جاری، خبری در خصوص گفتگوی آمازون با سازمان های مجری قانون منتشر گردید. گزارش ها حاکی از این هستند که آمازون می خواهد امکان دسترسی پلیس را به ویدئوهای ثبت شده با زنگ در هوشمند خود فراهم آورد تا به تصمیم گیری در مورد نحوه استقرار نیروها و همینطور ایجاد پست های مربوط به اخبار جرائم در اپلیکیشن آمازون کمک کرده باشد.
آمازون اخیرا پستی را درباره همکاری خود با سازمان های مجری قانون منتشر نموده و در آن به صورت خاص، به ۴۰۵ سازمان مختلف اشاره می کند که با آنها در این زمینه همکاری دارد.
با این دسترسی، موسسات مجری قانون امکان دارد تا آنجا که می توانند در مشاهده و اظهارنظر درباره پست های مربوط به اخبار جرائم که در اپلیکیشن آمازون انتشار یافته، نقش داشته باشند یا شاید به درخواستی برای ضبط ویدئو که توسط زنگ اخطار شخص حادثه دیده اعلام شده رسیدگی کنند.
هنگام ارسال پست در اپلیکیشن، نقشه ای از همه سازمان های مجری قانون که با آمازون همکاری دارند، عرضه می شود. به صورت کلی می توان اظهار داشت که این برنامه، روش خوبی برای آگاه شدن از محیطی است که در آن زندگی می کنید.