Rate this post

عاشق وب: پژوهشگران آمریکایی اعتقاد دارند که شاید بتوان با کمک آسپیرین، سرطان سینه را در بعضی افراد پیش بینی و آنرا درمان کرد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهند بانوانی که خاصیت های خاصی از DNA را در نواحی به خصوصی از ژنوم خود دارند، می توانند قبل از تشخیص مبتلاشدن به سرطان سینه، طول عمر خودرا با مصرف آسپیرین بالا برند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که شاید آسپیرین بتواند امکان پیشگیری یا درمان سرطان سینه را در بعضی افراد فراهم آورد.
این مساله هنوز معین نمی باشد که چرا یک روش درمانی خاص می تواند در بعضی بیماران موثر باشد اما در دیگران اثری ندارد. توالی ژن در بعضی بیماران، می تواند نقش مهمی داشته باشد اما شاید برای بیماران دیگر، اصلاحات شیمیایی DNA مهم باشند. این کار که تغییرات وراژنتیک را شامل می شود، فرآیندی موسوم به “دی ان ای متیلاسیون” (DNA methylation) را در بر دارد. دی ان ای متیلاسیون، یک پروسه بیوشیمیایی است که نقش مهمی در رشد عادی موجودات بر عهده دارد.
“تنگ تنگ وانگ” (Tengteng Wang) و “ماریلی گامون” (Marilie Gammon)، پژوهشگران “دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل” (UNC) باور دارند که شاید دی ان ای متیلاسیون بتواند بر اثرات آسپیرین در بیماران مبتلا به سرطان سینه موثر باشد. آنها دی ان ای متیلاسیون را در بافت تومور پستان و در سلول هایی که در خون بیمار جریان دارند، مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش، اثر دی ان ای متیلاسیون بر ارتباط میان مصرف آسپیرین و مرگ ناشی از سرطان سینه مورد بررسی قرار گرفت.
پژوهشگران در این پروژه، ۱۲۶۶ زن را بین سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۷ مبتلا به سرطان سینه تشخیص دادند. ۴۷۶ نفر از این زنان به دلیلهای گوناگون و ۲۰۲ نفر از آنها به خاطر سرطان سینه تا آخر سال ۲۰۱۴ از دنیا رفتند. در بین بانوانی که دی ان ای متیلاسیون برای کنترل بیان ژن عامل سرطان در آنها انجام نشده بود، خطر مرگ در بانوانی که از آسپیرین بهره برده بودند، کمتر بود.
پژوهشگران باور دارند که شاید نتایج این بررسی بتوانند به شناسایی افرادی که با آسپیرین قابل درمان هستند، کمک کنند. پژوهش های آینده باید معرفی جامع تری در مورد دی ان ای متیلاسیون داشته باشند تا بانوانی که در خطر مبتلاشدن به سرطان سینه هستند، به راحتی شناسایی شوند.

وانگ اظهار داشت: شاید بررسی دی ان ای متیلاسیون بعنوان یک اصلاح کننده احتمالی بتواند بینش های جدیدی را در مورد مکانیسم بیولوژیکی مصرف آسپیرین و مرگ و میر ناشی از سرطان سینه عرضه نماید. یافته های ما می توانند با شناسایی گروهی از بیمارن با کمک نشانگرهای وراژنتیک، بر تصمیم گیری بالینی موثر باشند و راهبردهایی برای افزایش میزان نجات زنان مبتلا به سرطان سینه عرضه کنند.
این پژوهش نشان داده است که به غیر از تعامل میان ژن و محیط، تعاملات وراژنتیک و محیطی نیز وجود دارند. همین طور این پژوهش نشان داده است که شاید دی ان ای متیلاسیون، در آینده بتواند به شناسایی افرادی که امکان درمان موفقیت آمیز آنها وجود دارد، کمک نماید.
این پژوهش، در مجله “American Cancer Society” به چاپ رسید.

منبع: