Rate this post

به گزارش عاشق وب ستاره شناسان یک تصویر تلسکوپی از سحابی ˮمرغ دریاییˮ را منتشر نموده اند که محل تولد ستاره های جدید را نشان داده است.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، تصویری که شاهد می باشیم، مربوط به سحابی ” IC ۲۱۷۷” است. از آنجائیکه این سحابی شبیه به مرغ دریایی در حال پرواز است، به سحابی “مرغ دریایی” معروف شده و مجموعه ای از ستاره ها را دربرمیگرد.
این سحابی در واقع از غبار، هیدروژن، هلیوم و برخی عناصر سنگین تشکیل شده است.
همه این مواد گرم و پرانرژی بوده و زندگی کیهانی جدیدی را ساطع کرده اند.
تلسکوپ جنوبی اروپا “VLT” هم جزئیات این سحابی را رصد کرد. این تلسکوپ بزرگترین تلسکوپ دنیا برای مشاهده آسمان شب است.
اجزای اصلی این مرغ دریایی سه ابر گازی بزرگ است. که بارزترین آن ” Sharpless ۲-۲۹۶”( Sh۲-۲۹۶ ) نام گرفته و بال های این مرغ دریایی کهکشانی را تشکیل می دهد.

این بخش از بالای بال ۱۰۰ سال نوری فاصله دارد و مواد درخشان کیهانی و خطوط گرد و غبار تاریک را نشان داده است.
سحابی ” IC ۲۱۷۷” یک نمونه بارز از سحابی گُسیلِشی است. سَحابی های گُسیلِشی یا سحابی های نَشریگونه ای از گونه ای از سحابی ها در کیهان هستند. در سحابی های گسیلشی اتم ها توسط تابش فرابنفش ناشی از ستاره یا ستارگان داغ یونیزه شده و به دنبال این در نور مرئی تابش باردیگر داشته ودیده می شوند.
این سحابی نشانگر شکل گیری ستاره های جدید است.
بخش ابر غباری ” Sh۲-۲۹۶” ستاره های بسیاری را در خود پرورش می دهد. و البته به مرور زمان کوچک می شود و آغاز به فروپاشی می کند.
فاصله این سحابی از یکی از بازوهای کهکشان راه شیری ۳۷ هزار سال نوری است.