Rate this post

عاشق وب: دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری با اشاره به کنسرسیومی متشکل از دانشگاه ها برای طراحی ۳ نوع ماهواره، اظهار داشت: در این کنسرسیوم دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیر و مالک اشتر برای طراحی ۳ ماهواره استاندارد حضور دارند.
دکتر منوچهر منطقی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته به منظور ایجاد بستر توسعه ماهواره های عملیاتی مدار پایین، مبادرت به برنامه ریزی برای توسعه سه پلت فرم ماهواره ملی کرده است، اظهار نمود: برمبنای مطالعاتی که ما در دنیا بر روی پروژه های طراحی و ساخت ماهواره انجام دادیم، مشاهده کردیم که ماهواره های کوچکی که توسط دانشگاه ها و یا شرکت ها طراحی می شوند، برمبنای شاخص ها و استانداردهای خاصی هستند.
وی افزود: نتایج این مطالعات نشان داد که بیشترین ماهواره هایی که در دنیا ساخته می شوند، در محدوده های ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم، ماهواره هایی که در چارچوب منظومه ماهواره ای تعریف می شوند، بین ۵۰ تا ۷۰ کیلوگرم و ماهواره هایی که ماندگاری آنها در مدار بیشتر باشد و دارای کاربردهای بیشتری هستند، در محدوده وزنی ۱۲۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم قرار دارند.
منطقی با تاکید بر اینکه این مطالعه از طرف محققانی که در طراحی ماهواره فعال می باشند، اجرایی شده است، اشاره کرد: بر این اساس برای طراحی و ساخت ماهواره پلت فرم “ایران باس ۱۵” را تعریف کردیم.
دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی، پلت فرم ایران باس ۱۵ را استانداردی برای طراحی و ساخت ماهواره توصیف کرد و تصریح کرد: استفاده از این پلت فرم ها، کاهش هزینه های ساخت ماهواره را به همراه دارد. پلت فرم ها یک مفهوم پیشرفته است که هم اکنون در مجموعه های معتبر فضایی دنیا که فناوری ماهواره را به کشورهای دیگر می فروشند، ۳ تا ۵ پلت فرم را مد نظر قرار داده اند.
منطقی اشاره کرد: در حوزه هماهنگی برای توسعه صنعت فضایی کشور، پلت فرم “ایران باس” ۱۵۰، ۷۰ و ۱۵ کیلوگرمی، مطالعه یکپارچه سازی ایستگاه زمینی و مطالعه یکپارچه سازی آزمایشگاه AIT تهیه شده است.
وی از ایجاد کنسرسیومی از دانشگاه های کشور برای طراحی و ساخت ۳ ماهواره استاندارد در چارچوب پروژه “پروژه ایران باس ۱۵” آگاهی داد و تصریح کرد: این پروژه یک پلت فرم ماهواره ۱۵ کیلوگرمی با محموله تصویربرداری (رزولوشن ۵ متر) است و توسط کنسرسیومی از دو دانشگاه “صنعتی شریف” و “صنعتی مالک اشتر” در حال انجام می باشد. در این پروژه طراحی مفهومی و اولیه انجام شده و هم اکنون در مرحله طراحی تفصیلی است.
وی پروژه ایران باس ۷۰ را پروژه دیگری دانست که شامل پلت فرم ماهواره ۷۰ کیلوگرمی با محموله تصویربرداری (رزولوشن ۵ متر) است که توسط کنسرسیومی از دانشگاه های “صنعتی امیرکبیر” و “خواجه نصیرالدین طوسی” در حال انجام می باشد.
دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، افزود: پروژه “ایران باس ۱۵۰” پلت فرم ماهواره ۱۵۰ کیلوگرمی با محموله تصویربرداری (رزولوشن یک تا ۲ متر) است که از طرف دانشگاه علم و صنعت در حال انجام می باشد.
بگفته وی در بعضی از پروژه های فضایی که تعریف شده، مقرر است از این پلت فرم ها استفاده گردد تا پروژه ها برمبنای پلت فرم های استاندارد اجرایی شود.
منطقی، استانداردهای ماهواره ها را شامل استانداردهای “عملیاتی” و “حرفه ای” دانست و تصریح کرد: همه ماهواره های ساخته شده دارای استانداردهای عملیاتی بودند، ولی زمانی که به بلوغ صنعتی رسیدیم و می خواستیم وارد دنیای رقابتی شویم، نیازمند استانداردهای حرفه ای هستیم.

منبع: