5/5 - (1 امتیاز)

به گزارش عاشق وب پژوهشگران ˮدانشگاه براونˮ(Brown University) آمریکا در مطالعه اخیرشان موفق به ذخیره اطلاعات در ˮمولکول های متابولیکˮ(metabolic molecules) همچون مولکول های آمینو اسید و شکر شده اند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، قرار دادن یک بیت داده بر روی مولکول کار پیچیده ای است اما طی این مطالعه پژوهشگران قادر به ذخیره هزاران داده بر روی مولکول هایی مانند مولکول آمینو اسید و شکر شده اند. دشواری این مسئله به این علت است که برای انجام این کار می بایست ترکیبات مولکولی را بر روی صفحات کوچک فلزی قرار داده و برای این کار پژوهشگران باید از طیف سنج جرمی استفاده کنند.
طیف سنجی جرمی(Mass Spectroscopy) یکی از روش های طیف سنجی است که شامل جداسازی یون های یک یا چند اتم بر پایهٔ نسبت جرم به بار(m/z) و اندازه گیری نسبت جرم به بار و فراوانی یون ها در فاز گازی است. به عبارت دقیق تر طیف سنجی جرمی به بررسی نسبت جرم به بار مولکول ها با استفاده از میدان های الکتریکی و مغناطیسی می پردازد.
طی این مطالعه محققان از روش ذکر شده یعنی قرار دادن مولکول های یک گربه مصری و بز کوهی بر روی صفحات کوچک فلزی به منظور ذخیره اطلاعات، استفاده کردند و موفق به بازیابی اطلاعات با دقت حدود ۹۹ درصد شدند.
با این وجود، با گذشت زمان، این ذخیره سازی مولکولی برای اشکال خاص اطلاعات مفید خواهد بود. این مولکول ها به صورت قابل توجهی کوچک تر از مولکول “دی. ان. ای” هستند، انرژی زیادی برای ذخیره اطلاعات بر روی آنها لازم نیست و حتی ماندگاری ذخیره اطلاعات بر روی آنها بهتر از حافظه الکترونیکی است.
البته پژوهشگران قصد دارند این روش را با کوچکتر کردن “صفحات”(plate) فلزی که باعث تسریع در روند آزمایش می شود، بهبود بخشند.