Rate this post

به گزارش عاشق وب پژوهشگران در مطالعه اخیر خود دریافته اند می توان از روش پرتو درمانی ˮگاما نایفˮ برای درمان ناهنجاری سرخرگی-سیاهرگی هم استفاده نمود.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، پژوهشگران اخیراً روشی جدید را برای درمان ناهنجاری سرخرگی-سیاهرگی افراد پیدا کرده اند. آنها دریافته اند روش پرتو درمانی”گاما نایف” گزینه امن و مناسبی برای درمان این ناهنجاری است.
طی این روش، صدها اشعه پر انرژی گاما به مغز وارد می شوند و از سکته های خطرناک جلوگیری می کنند. پیش تر از روش پرتو درمانی ۴۵ دقیقه ای “گاما نایف”(Gamma Knife) برای درمان تومورهای مغزی که درمان آنها مشکل بود، استفاده می کردند اما حالا پژوهشگران از این روش برای افرادی که مبتلا به “ناهنجاری سرخرگی- سیاهرگی”(arteriovenous malformation یا AVM) هستند استفاده می نمایند.
گاما نایف یا چاقوی گاما(Gamma Knife) نوعی تکنیک پرتودرمانی در فیزیک پزشکی است. سیستم های گاما نایف از پرتوهای ایزوتوپ کوبالت -۶۰ بهره می برند، و برای مداوای بیماری هایی همانند غدد سرطان ناحیه سر استفاده می شوند.
ناهنجاری سرخرگی- سیاهرگی سبب افزایش ریسک سکته مغزی می شود. حدود ۵۸ هزار فرد بریتانیایی به این ناهنجاری مبتلا هستند.
طی درمان گاما نایف، صدها پرتو گاما به راحتی سبب از بین رفتن “گره هایی”(knot) که سبب ایجاد ارتباط غیرطبیعی بین ناهنجاری سرخرگی-سیاهرگی شده اند، می شوند.
در بیمارانی که خونریزی مغزی دارند، می توان از گاما نایف برای پیشگیری از پارگی رگ های خونی و سکته مغزی بهره برد.
با گاما نایف هیچ برشی برای جراحی مغز لازم نیست و جراحان می توانند به راحتی بیماران مبتلا به ناهنجاری سرخرگی-سیاهرگی را درمان کنند. طی این روش، اشعه گاما نایف از راه یک کلاه فلزی که فرد قبل از رفتن به داخل دستگاه گاما نایف می پوشد، به مغز وارد می شود و سپس جراحان گره های خونی را بدون صدمه به نواحی حساس مغز از بین می برند.