Rate this post

به گزارش عاشق وب تعدادی از پژوهشگران دانشگاه ˮدیکنˮ با همکاری یک محقق زن ایرانی توانستند از ضایعات پنبه، پلاستیک زیست سازگار تولید کنند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، زمانی که یک ماشین پنبه پاک کن الیاف پنبه را از دانه های آن جدا می کند، ضایعات پنبه زیادی بعنوان پسماند تولید می شود.
یکی از روش هایی که اخیراً برای نابودی از این ضایعات پنبه استفاده می شود، سوزاندن و یا دفن آنها است.
حال محققان متد جدیدی ابداع نموده اند که می تواند این ضایعات را به پلاستیک های زیست تخریب پذیر تبدیل کند.
محققان دانشگاه “دیکن”(Deakin) استرالیا، با همکاری یک محقق ایرانی به نام “مریم نایبی” با روش ابداعی خود این ضایعات را کاهش داده اند.
به گفته دکتر “مریم نایبی” که دانش آموخته دانشگاه “صنعتی اصفهان است، سالیانه حدود ۳۲ میلیون تن ضایعات پنبه تولید می شود که حدود یک سوم آن رها می شود.
در این راستا تیم تحقیقاتی وی در نظر داشتند که این ضایعات را کاهش دهند و علاوه بر آن به مزرعه داران پنبه، راهی جدید برای کسب درآمد را عرضه کنند.
این محققان توانستند سیستمی توسعه دهند که در آن مواد شیمیایی ارزان قیمت و دوستدار محیط زیست برای حل کردن ضایعات پنبه استفاده می شود. دانه ها و ساقه ها هم از بین می روند.
سپس، مایع پلیمری ارگانیک تولید شده، برای ساخت فیلم های پلاستیکی استفاده می شود.
این مواد می توانند در صنایع کاشت پنبه برای بسته بندی دانه ها و کودها استفاده شوند که این امر می تواند بعنوان بخشی از یک فرایند زراعی کاربرد داشته باشد.
نایبی اظهار کرده که این بیوپلاستیک ها می تواند به خاک هم تبدیل گردد تا بعدها برای رشد و تولید پنبه استفاده گردد و زباله های به وجود آمده طی فرایند زراعت را از بین ببرد و باردیگر به بیوپلاستیک تبدیل گردد.
فیلم پلاستیکی تولید شده به مراتب از پلاستیک های تولید شده از نفت ارزان تر است.