Rate this post

عاشق وب: پژوهشگران دانمارکی الگوریتم جدیدی را توسعه داده اند که توسط آن پزشکان می توانند خطر مرگ و میر بیماران بخش آ. سی. یو را پیش بینی کنند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از مدگجت، الگوریتمی که پژوهشگران توسعه داده اند از روش های غیر محاسباتی فعلی برای تخمین مرگ و میر بیماران بخش آ. سی. یو استفاده می نماید.
در بخش آ. سی. یو، پزشکان و پرستاران از معیارهای مختلفی برای تخمین شانس بقای فرد استفاده می نمایند تا توسط آن بتوانند مدت زمان بستری شدن فرد و مراقبت از او را تعیین کنند، با این وجود، این معیارها در عمل می تواند نادرست باشد.
طی این مطالعه پژوهشگران “دانشگاه کپنهاگ ” (University of Copenhagen) دانمارک داده های بیشتر از ۲۳۰ هزار بیمار بخش آی. سی. یو طی ۲۳ سال قبل را جمع اوری کردند. این الگوریتم از شبکه های عصبی استفاده می نماید تا عوامل مختلفی را در تاریخ پزشکی بیمار مورد بررسی قرار دهد. الگوریتم مذکور می تواند ۳ مورد را پیش بینی نماید. (۱) خطر مرگ بیمار در بیمارستان در طول دوره درمان، (۲) خطر مرگ بیمار طی ۳۰ روز بعد از پذیرش و (۳) خطر مرگ بیمار در عرض ۹۰ روز بعد از پذیرش.
الگوریتم مذکور با بررسی پرونده پزشکی، آخرین بازگشت بیمار به بیمارستان، ضربان قلب و آزمایش خون می تواند زمان بقای بیماران سنین متفاوت را تشخیص دهد
یافته های این مطالعه در مجله” Digital Health” منتشر گردید.

منبع: