Rate this post

عاشق وب: در ماه های اخیر روسکاسموس دستگاهی را به ایستگاه فضایی فرستاد که لیست هوشمند بار انبارهای ایستگاه به حساب می آید و هر محموله و قطعه یا جعبه، بارکد خودرا دارد و بوسیله این دستگاه فضانوردان می توانند به فوریت محل قرار گرفتن آنرا در انبارهای ایستگاه پیدا کنند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، اقامت طولانی سرنشینان ایستگاه فضایی بین المللی نیازمند رساندن تدارکات لازم برای این جمع چند نفره است. آب، غذا، لوازم بهداشتی، وسایل شخصی و غیره.
در کنار نیازمندی های فضانوردان که در بیشتر موارد تعدادشان به شش نفر می رسد و مسلماً دارای حجم و تنوع قابل توجهی هستند، انجام آزمایش های مختلف علمی، نظافت ایستگاه فضایی، لوازم مورد نیاز برای کارهای مختلف و حتی تفریحات فضانوردان، فهرستی طولانی را بوجود می آورد که در مواردی به صدها نمونه مختلف می رسد. این مواد و تجهیزات توسط سفینه های باربری بدون سرنشین یا سرنشیندار باید به ایستگاه فضایی رسانده شوند.
در ایستگاه فضایی هم باید هر کدام از آنها در قفسه و انبارهای مخصوص به خودشان قرار گیرند تا در موقع ضروری استفاده شوند.
در نظر بگیرید تنها ناو باربری بدون سرنشین پروگرس در هر مرتبه، باری به وزن بیشتر از دو و نیم تن را با خود به ایستگاه فضایی بین المللی می برد و فضانوردان باید این دفعه را تخلیه و در انباری های ایستگاه بچینند.
به علت حجم بالای بار و تنوع آن، در ماه های اخیر روسکاسموس دستگاهی را به ایستگاه فضایی فرستاد که لیست هوشمند بار انبارهای ایستگاه به حساب می آید و هر محموله و قطعه یا جعبه، بارکد خودرا دارد و بوسیله این دستگاه فضانوردان می توانند به فوریت محل قرار گرفتن آنرا در انبارهای ایستگاه پیدا کنند. اما در هر حال قسمت هایی از ایستگاه فضایی بین المللی، همیشه به محل نگهداری مواد و وسایل اختصاص دارد تا پراکنده نباشند و دست و پاگیر نشوند.

منبع: