Rate this post

عاشق وب: در نگاه کلی هیتر تابشی گرماتاب از مشعل، لوله آتشخوار، منعکس کننده و یک فن مکنده تشکیل شده است. در ادامه با گرمایش تابشی و هیتر تابشی گرماتاب آشنا می شویم.

هیتر تابشی لوله ای گرمایش تابشی که در ایران با عنوان بخاری صنعتی گرماتاب شناخته میشوند، امروزه به عنوان یکی از مناسب ترین و کم هزینه ترین سامانه های بخاری تابشی جهت گرمایش کلیه فضاهای با ارتفاع بالای ۳ متر نظیر انواع سالنهای بزرگ صنعتی، انبارها، مرغداریها، گلخانه ها، تعمیرگاههای خودرو، آشیانه های هواپیما، فضاهای ورزشی، فضاهای نمایشگاهی و همچنین انواع فضاهای بدون حصار نظیر باراندازها، مصلی ها و پارکینگهای خودرو و … شناخته میشوند. پس از دهه ۷۰ میلادی، به سبب ویژگی های در خور توجه گرماتاب در تأمین گرمایش فضاهای بزرگ، استفاده از این محصول گسترش یافته و ساختار هیتر تابشی ها به ویژه از جهت پیکربندی، توسعه و تنوع بیشتری یافت. در نگاه کلی هیتر تابشی گرماتاب از مشعل، لوله آتشخوار، منعکس کننده و یک فن مکنده تشکیل شده است که مخلوط گاز مایع یا شهری و هوا با نسبت مناسب به صورت احتراق کامل توسط مشعل در داخل یک لوله سوزانده میشود و دمای لوله به طور متوسط تا C 300° بالا میرود، انرژی تابشی لوله به کمک یک منعکس کننده به سمت پایین هدایت میشود و گرمایش لازم را تأمین مینماید؛ فن مکنده نیز مکش لازم را درون لوله جهت حرکت محصولات احتراق به سمت انتهای لوله فراهم مینماید. دستگاه هیتر تابشی گرماتاب دارای دو مدل رایج خطی و U شکل میباشد. این گرماتاب ها به صورت مستقل از یکدیگر در سالن نصب میشوند و از این رو خرابی و نقص احتمالی یک دستگاه اثری بر عملکرد سایر دستگاهها نخواهد داشت.

 

تامین هوای مورد نیاز و تخلیه محصولات احتراق دستگاه

هوای مورد نیاز جهت احتراق کامل در سامانه های هیتر تابشی گرماتاب ۱۱ الی ۱۳ برابر حجم گاز مصرفی هر دستگاه می باشد که به دو صورت قابل تامین است. در صورتیکه تهویه کافی در سالن وجود داشته باشد، اکسیژن مورد نیاز احتراق از طریق تهویه عمومی سالن تأمین می گردد. در فضاهایی که فاقد تهویه کافی می باشند، برای هر دستگاه، با متصل نمودن لوله های مستقل، هوای مورد نیاز احتراق از خارج سالن تأمین میگردد. محصولات احتراق میتواند با اتصال لولهای به قطر ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیمتر تبدیل خروجی فن دستگاه، به خارج سالن هدایت گردد. در صورتی که سالن از تهویه کافی برخوردار باشد، نصب تعدادی فن تخلیه مناسب جهت افزایش تهویه عمومی سالن، عمل خروج محصولات احتراق را نیز انجام میدهد )با توجه به احتراق تقریباً کامل دستگاهها و نصب آن در زیر سقف در صورتی که تعویض هوای سالن، ناشی از تهویه طبیعی بیش از BS EN یا ارتفاع بالای دیوار(. مطابق با استاندارد ۱۳۴۱۰ باشد، نیاز به هیچگونه W/m 1/5 بار در هر ساعت باشد یا ظرفیت حرارتی دستگاههای نصب شده در سالن کمتر از ۳ تهویه اضافی جهت خروج محصولات احتراق نمیباشد؛ در غیر این صورت به ازای هر کیلووات ظرفیت حرارتی دستگاههای تهویه مورد نیاز میباشد. این میزان تهویه میتواند از طریق جابجایی طبیعی m3/hr نصب شده در سالن، معادل خاصیت دودکشی( یا به کمک تهویه اجباری به کمک فن مطابق با استاندارد ذکر شده صورت گیرد.

 

احساس راحتی و آسایش دمایی یکسان با دمای طراحی پایینتر

احساس آسایش دمایی به دمای مؤثر هوا وابسته است و از آنجا که دمای مؤثر، میانگین دمای هوا و دمای متوسط تابشی میباشد، بنابراین در دمای متوسط تابشی بالاتر، با دمای هوای کمتر میتوان آسایش دمایی را فراهم نمود. در سامانه های هوای گرم، هوا واسطه انتقال گرما قرار میگیرد و اجسام موجود در سالن از طریق تماس با هوا انتقال حرارت جابجایی گرم میشوند، بنابراین دمای هوا بیش از دمای سطوح مجاور آن خواهد بود؛ در حالی که در سامانه های هیتر تابشی گرماتاب، گرمای سطح لوله های تابشی از طریق منعکس کننده مستقیماً به اجسام مجاور انتقال مییابد، از اینرو دمای سطوح و به تبع آن دمای متوسط تابشی در گرمایش با سامانه های هیتر تابشی گرماتاب، بیش از دمای هوای سالن خواهد بود، به طوری که در دمای هوای °C ،۱۶ دمای متوسط تابشی سطوح حدود °C 40 بوده و بدین ترتیب هیتر تابشی گرماتاب برای ساکنان آسایش دمایی را در دمای مؤثر C 40° تامین مینماید، در حالی که برای تأمین همین شرایط در سامانه های هوای گرم بایستی دمای هوا تا C 40° افزایش یابد؛ بنابراین دمای هوای گرم کننده های هوای گرم باید از این دما نیز به مراتب بیشتر باشد. دمای پایینتر هوا در سامانه های تابشی موجب خواهد شد تا اختلاف دما بین دمای طرح داخل و خارج در زمستان کاسته شود و به تبع آن تلفات حرارتی در ساختمان )تلفات جداره ها و تهویه( کاهش یابد. تلفات تهویه نیز سبب خروج هوای گرم از ساختمان خواهد شد؛ هرچه دمای هوا بیشتر باشد، نرخ خروج انرژی از ساختمان بیشتر خواهد بود. در هیتر تابشی گرماتاب با کاهش دمای هوا به میزان بسیار قابل توجهی از تلفات تهویه کاسته می شود؛ این موضوع در سالنهایی با آلودگی زیاد نظیر صنایع فولاد و ریخته گری، تعمیرگاه های خودرو، مرغداری ها و سالنهای ورزشی که نیاز به تهویه بیشتری دارند، اهمیتی افزونتر خواهد یافت. علاوه بر کاهش تلفات، تأمین گرمایش در دمای هوای پایینتر برای افراد احساس آرامش و نشاط بیشتری را ایجاد خواهد کرد.

گرماتاب مدل UT

با توان تابش زیاد جهت گرمایش فضای باز با ارتفاع بلند

 

گرماتاب مدل خطی SL

با طول بلند جهت گرمایش فضاهایی با ارتفاع کم