Rate this post

عاشق وب: گوگل به افتخار ثبت نخستین تصویر از یک سیاه چاله فضایی لوگوی خودرا به عکس این سیاهچاله تغییر داد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، شب گذشته گروهی از محققان خبر از ثبت تصویر یک سیاهچاله فضایی دادند و یکی از بزرگترین رویدادهای فضایی تاریخ بشریت را به اعلام همگان رساندند.
در راستای این رویداد بزرگ و تاریخی، گوگل باز در لوگوی خود تصویر این سیاهچاله را قرار داد.
گوگل همین طور یک فیلم انیمیشنی کوتاه از تصویر این سیاهچاله که معروف به “هیولا” است را منتشر نمود.
این تصویر توسط گروهی از دانشمندان از سیاه چاله موسوم به “ساگیتاریوسA ” گرفته شده است و ۴۰ میلیارد کیلومتر قطر دارد که سه میلیون برابر قطر زمین است.
سیاه چاله شکار شده توسط دوربین ستاره شناسان در ۵۰۰ میلیون تریلیون کیلومتری کره زمین قرار دارد و تصویرش توسط شبکه ای از هشت تلسکوپ در سراسر جهان ثبت شده است.
جرم این سیاه چاله ۶.۵ میلیارد برابر خورشید است و یکی از سنگین ترین سیاه چاله هایی است که گمان می رود وجود داشته باشد. این سیاه چاله واقعاً یک “هیولای واقعی” و سنگین وزن ترین سیاه چاله موجود در هستی است.