Rate this post

به گزارش عاشق وب سخنگوی شرکت مخابرات ایران درباره وضعیت ارتباطات به دنبال وقوع سیل امروز در استان های جنوبی کشور، اظهار داشت: وضعیت ارتباطات ثابت و همراه در تمام کشور پایدار می باشد.
محمدرضا بیدخام در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: در استان ایلام بامداد امروز ارتباطات گرفتار قطعی بود، اما هم اکنون در این استان وضعیت ارتباطات ثابت و همراه پایدار می باشد.
وی افزود: البته سه شهر در استان لرستان به دلیل وقوع سیل گرفتار قطعی فیبر شده اند که این مشکل در حال پیگیری است.