Rate this post

به گزارش عاشق وب پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی نشان دادند که داشتن احساس استقلال و کنترل در زندگی، به افراد مسن کمک می نماید بیشتر احساس جوانی داشته باشند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، پژوهش جدیدی که در “دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی”(NCSU) انجام شده، نشان داده است افراد مسنی که کنترل بیشتری بر زندگی روزمره خود دارند، جوان تر به نظر می رسند. باآنکه این موضوع، جدا از مشکلات مربوط به استرس و سلامتی بررسی شده اما این مشکلات هم نقش مهمی در داشتن احساس جوانی بر عهده دارند.
“شوان نوپرت”(Shevaun Neupert)، استاد روانشناسی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و از نویسندگان این پژوهش اظهار داشت: ما در پژوهش های اخیر خود دریافتیم که افراد مسن می توانند کارهای گوناگونی را برای به دست آوردن احساس کنترل زندگی انجام دهند. این پژوهش جدید نشان داده است که احساس کنترل زندگی می تواند بر در ک افراد از سن مؤثر باشد. افراد مسن، هرچه احساس کنترل بیشتری در زندگی داشته باشند؛ احساس جوانی بیشتری هم خواهند داشت.
پژوهشگران در این آزمایش، ۱۱۶ بزرگسال مسن که بین ۶۰ تا ۹۰ سال بودند و ۱۰۷ بزرگسال جوان که بین ۱۸ تا ۳۶ سال داشتند، مورد بررسی قرار دادند. برای ارزیابی میزان استرس روزمره، سلامت فیزیکی، احساس کنترل زندگی روزمره و میزان احساس کردن پیری، سوالاتی از داوطلبان پرسیده شد.

نوپرت اضافه کرد: احساس هر فردی در مورد میزان کنترل زندگی، در نوسان قرار دارد و هر روز تغییر می کند که موضوعی طبیعی است. ما در این آزمایش فهمیدیم هنگامی که بزرگسالان مسن، احساس کنترل بیشتری در مورد زندگی خود داشته باشند، بیشتر احساس جوانی می کنند. حتی هنگامی که مشکلاتی مانند استرس و سلامت فیزیکی را بررسی کردیم، متوجه شدیم همان نتایج به قوت خود باقی هستند.
از جانب دیگر، مشخص شد که داشتن احساس کنترل فردی در جوانان، به درک سن منجر نمی گردد اما استرس و تغییرات منفی باعث می شوند که این گروه، احساس پیری کنند.
نوپرت افزود: این پژوهش، مهم بودن حس استقلال را در بزرگسالان ثابت می کند و نشان داده است که داشتن این احساس، فقط یک خصوصیت خوب نیست بلکه می تواند بر سطح سلامت و تندرستی فرد هم مؤثر باشد.