Rate this post

به گزارش عاشق وب گزارش های ناسا حاکی از این هستند که فضانوردان در مسافرت فضایی، گرفتار تب خال می شوند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از نیو اسنو، گزارش های ناسا نشان داده است ویروس های “هرپس “(Herpes) که عامل تب خال هستند، تقریباً در نیمی از سرنشینان مأموریت فضایی “شاتل”(Shuttle) و فضانوردان “ایستگاه فضایی بین المللی”(ISS) دیده شده اند.
ناسا برای تضمین ایمنی فضانوردان در مقابل این مشکل، برنامه های پژوهشی بسیاری را در مورد سیستم های تشخیص ویروس و ابداع روش های درمانی ترتیب داده است.
دکتر “ساتیش مهتا”(Satish Mehta)، از نویسندگان این پژوهش اظهار داشت: فضانوردان ناسا باید هفته ها و یا حتی ماهها، شرایطی مانند ریزگرانش و تابش کیهانی را تحمل کنند. این مشکلات، با شرایط استرس زا همچون جدایی از جامعه، محبوس بودن در یک جا و تغییر چرخه خواب و بیداری هم همراه می باشد.
مهتا و همکارانش جهت بررسی تأثیر فیزیکی پرواز فضایی، نمونه های خون و ادرار فضانوردان را پیش از مأموریت فضایی، طی ماموریت و بعد از آن بررسی کردند.
طی سفر فضایی، سطح هورمون های مربوط به استرس مانند کورتیزول و آدرنالین که سیستم ایمنی را سرکوب می کنند، افزایش می یابد. ما در این پژوهش دریافتیم که تاثیر سلول های ایمنی فضانوردان طی سفر فضایی و گاهی اوقات تا ۶۰ روز بعد هم کاسته می شود.
مهتا اضافه کرد: تاکنون، بین ۴۷ نفر از ۸۹ فضانورد ماموریت شاتل و ۱۴ نفر از ۲۳ فضانورد ماموریت های مربوط به ایستگاه فضایی بین المللی، ویروس هرپس را در نمونه خون و ادرار خود داشته اند. شاید بررسی های دقیق در این زمینه بتوانند به پیشگیری و درمان موثر ویروس هرپس منجر شوند.
این پژوهش، در مجله “Frontiers in Microbiology” به چاپ رسید.