Rate this post

به گزارش عاشق وب پژوهشگران آمریکایی بعد از یک دهه حالا یک روش آزمایش خون که توسط آن بتوان بیماران در معرض خطر ˮاختلال استرس بعد از صدمه روانیˮ را شناسایی کرد، توسعه داده اند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، پژوهشگران “دانشکده پزشکی دانشگاه ایندیانا”(Indiana University School of Medicine) ایالات متحده آمریکا یک دهه است که بر روی توسعه یک روش آزمایش خون که توسط آن بتوانند “اختلال استرسی بعد از صدمه روانی”(PTSD) را تشخیص دهند، تلاش می کنند و الان بعد از گذشت سالها موفق به توسعه آزمایش خون مبتنی بر شاخص زیستی ژنتیکی شده اند.
اختلال استرسی بعد از صدمه روانی یا اختلال تنش زای بعد از رویداد(Posttraumatic stress disorder) یا (PTSD)، نشانگان یا سندرمی است که بعد از مشاهده، تجربهٔ مستقیم یا شنیدن یک عامل استرس زا و صدمه زای شدید روی می دهد که می تواند به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا وقوع یک سانحه جدی منجر شود.
با این آزمایش خون پزشکان می توانند افرادی را که در معرض خطر اختلال استرسی بعد از صدمه روانی قرار دارند، شناسایی کنند.
پژوهشگران طی این مطالعه بر روی ارتباط میان شاخص های زیستی مبتنی بر خون و احساسات ذهنی و استرس روانی متمرکز شده بودند. در مطالعه اخیر پژوهشگران کهنه سربازان مبتلا به اختلال استرسی بعد از صدمه روانی را مورد آزمایش قرار دادند.
در نهایت پژوهشگران موفق به شناسایی ۲۸۵ شاخص زیستی خاص در خون شدند که این شاخص ها با اختلال استرسی بعد از صدمه روانی مرتبط بود. بیشتر از ۲۶۹ ژن مختلف دیگر در رابطه با آن شاخص های زیستی هم شناسایی شدند.
آزمایش خون مذکور اگر با موفقیت مورد استفاده بالینی قرار گیرد، می تواند کمک بسیار بزرگی به بیماران و پزشکان کند چونکه پزشکان توسط آن می توانند شدت اختلال استرسی بعد از صدمه روانی بیماران را بسنجند.
یافته های این مطالعه در مجله “Molecular Psychiatry” منتشر گردید.