Rate this post

عاشق وب: با وجود پیشرفت ستاره شناسان در حل اسرار کهکشان راه شیری اما هنوز هم این کهکشان بسیار اسرار آمیز است و یکی از معماهایی که تابحال ستاره شناسان موفق به درک آن نشده بودند، وزن کهکشان راه شیری بود اما حالا ستاره شناسان با استفاده از داده های دو تلسکوپ قادر به اندازه گیری وزن کهکشان راه شیری شدند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از تک تایمز، ستاره شناسان با ترکیب داده های “تلسکوپ فضایی هابل”(Hubble Space Telescope) و “تلسکوپ فضایی گایا”(Gaia mission) توانستند وزن کهکشان راه شیری را تخمین بزنند.
تابحال پژوهشگران برای به دست آوردن وزن دقیق آن بسیار تلاش نموده بودند اما اخیراً در مطالعه خود به لطف دو تلسکوپ فضایی مذکور، موفق به اندازه گیری وزن دقیق آن شدند.
در این مطالعه، ستاره شناسان با استفاده از دو تلسکوپ فضایی هابل و گایا، سرعت خوشه های ستاره ای را که در کهکشان راه شیری در حال چرخش هستند، اندازه گیری کردند و در نهایت موفق به تخمین وزن نهایی کهکشان راه شیری باز شدند.
پژوهشگران “رصدخانه جنوبی اروپا”(European Southern Observatory) اعلام نمودند وزن کهکشان راه شیری تا شعاع ۱۲۹ هزار سال نوری از مرکزش، حدود ۱.۵ هزار میلیارد برابر وزن خورشید است.
از تلسکوپ فضایی گایا برای اندازه گیری خوشه های ستاره ای که حود ۶۵ هزار سال نوری از زمین فاصله دارند و از تلسکوپ فضایی هابل باز برای اندازه گیری سرعت خوشه های ستاره ای که ۱۳۰ هزار سال نوری از زمین فاصله دارند استفاده می شود.
حالا با دانستن وزن کهکشان راه شیری پژوهشگران می توانند به برخی سوالات و معماهای پیچیده کهکشان راه شیری پاسخ دهند.