Rate this post

به گزارش عاشق وب دانشمندان آزمایشگاه ملی انرژی ˮلارنس برکلیˮ یک میکروسکوپ الکترونی ابداع نموده اند که می تواند از رفتار اتم ها فیلمبرداری کند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، آزمایشگاه ملی انرژی لارنس برکلی(Lawrence Berkeley) یک آشکارساز الکترون جدید ساخته است که می تواند تصاویر را در مقیاس اتمی با سرعت بسیار بیشتر از همیشه ضبط کند.
یک کاربرد احتمالی این فناوری درک بهتر آن چیزی است که در کوچک ترین مقیاس باطری ها و اجزای میکروتراشه اتفاق می افتد تا بتوان آنها را نظارت و از صدمه رسی به آنها جلوگیری کرد. چون که یک میکروسکوپ الکترونی می تواند نقص ها را در سطح اتمی پیدا کند.
این سریع ترین آشکارساز عملیاتی حال حاضر در جهان است و درهای جدیدی را در میکروسکوپ الکترونی به روی بشر باز خواهد نمود.
این آشکارساز می تواند تصاویر را در مقیاس اتمی ۶۰ برابر سریع تر از هر آشکارساز موجود ضبط کند. این امر دانشمندان را قادر می سازد تا از آزمایشات خود به جای عکسبرداری و استفاده از تصاویر جداگانه، به صورت کامل فیلمبرداری کنند.
این آشکارساز الکترونی به نام “دوربین ۴D مقدار زیادی از اطلاعات را تولید می کند و می تواند حدود ۴ ترابایت اطلاعات در دقیقه ثبت کند.
“پیتر ارسیوس” یکی از اعضای آزمایشگاه لارنس برکلی اظهار داشت: میزان داده تولیدی این آشکارساز معادل با تماشای ۶۰ هزار فیلم با کیفیت HD به صورت همزمان است.
جهت استفاده از این آشکارساز نیاز به یک شبکه بین میکروسکوپ و ابررایانه نیاز است تا بتوان داده ها را به صورت منظم اداره کرد.
توانایی ضبط اطلاعات زیاد بدین مفهوم است که محققان قادر خواهند بود در طول یک آزمایش رفتار هر الکترون را ضبط کنند.
“جیم کیستون” یکی دیگر از دانشمندان آزمایشگاه لارنس برکلی اظهار داشت: از راه این مجموعه از داده های واقعاً زیاد ما قادر خواهیم بود که آزمایش های نظریه را به صورت واقعی بر روی نمونه ها انجام دهیم و دیگر مجبور نیستیم به عقب برگردیم و از داده های جدید در شرایط مختلف عکس بگیریم.