Rate this post

عاشق وب: در صورتیکه کاربران از هر یک از خدمات اینترنتی، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان شکایتی دارند، می توانند با بازگشت به سامانه ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی، شکایت خودرا ثبت کنند تا رگولاتوری به بررسی شکایات آنها بپردازد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، اختلالات صوت و دیتا همواره امکان دارد برای مشترکان و کاربران اپراتورهای مختلف اتفاق بیفتد و از سویی اشاره به جزئیات این اختلالات همچون مکان جغرافیایی برای حل مشکل از جانب اپراتورها و مراجع پاسخگو از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. بنا بر این «سامانه ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی» با هدف تقویت نظارت بر نمایش خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاع از کمیت و کیفیت فعالیت خدمات دهندگان و ارتقای این سیستم با رویکرد توسعه نظارت مردم افتتاح شد.
از طرف دیگر سرعت های نمایش شده توسط شرکت های اینترنتی همواره معترضانی دارد و نتایج سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ نشان داده است اغلب شکایت مشترکین مربوط به حوزه اینترنت پرسرعت ثابت و در پنج بخش پشتیبانی، مالی، مشکلات مربوط به قرارداد، کیفیت سرویس و عدم نمایش خدمات دسته بندی می شوند و این بدان معناست که سرعت اینترنت هنوز هم برای کاربران دغدغه است. هم اکنون سامانه جامع رسیدگی و پاسخگویی به شکایات شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات در پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته تا کاربران با بازگشت به این سامانه اعتراضات خود نسبت به خدمات اپراتورها را با ذکر مکان جغرافیایی اعلام نموده و منتظر پیگیری سوژه از جانب رگولاتوری باشند.
رصد میزان شکایات ثبت شده از اپراتورها یا سایر شرکت های خدمات دهنده به صورت برخط روی نقشه های جغرافیایی، تأثیر مثبتی بر پاسخگوتر شدن شرکت ها و احداث شفافیت بیش تر درباره عملکرد آنها داشته و در ارزیابی مردم از اپراتورها یا سایر شرکت های خدمات دهنده تأثیرگذار خواهد بود. در این سامانه هم چنین امکان رؤیت شکایت سایر مشترکین فراهم است. این مساله نگاهی برای اپراتورهاست که سریع تر به حل اشکال بپردازند، برای اینکه اشکالشان در معرض دید است و از آنجائیکه این مساله با منافع اپراتورها در تضاد است، سریع تر سوژه را پیگیری می کنند.
کمک به مکان یابی موقعیتی که مشترک به گزارش دهی درباره وضعیت آن پرداخته، یکی دیگر از خاصیت های این سامانه است که برمبنای آن اگر در نقطه ای از یک جاده بین شهری نیز، اتصال به شبکه تلفن همراه، گرفتار نقصان یا قطعی شود، کاربر به سادگی می تواند با جانمایی آن در این سیستم، به ناظر یا اپراتور برای حل آن کمک نماید. خاصیت دیگر این سامانه چندرسانه ای بودن آن و قابلیت انتقال متن، صوت، تصویر و ویدئو برای شفافیت بخشیدن بیش تر به اطلاعات و آسوده تر شدن تعامل مخاطبان برای انتقال پیام مورد نظرشان است.
حوزه هایی که می توان از آنها شکایت کرد
مشترکان شکایت خود درباره اینترنت را می توانند با ذکر اپراتورها اعلام کنند. در حوزه اینترنت پرسرعت، انتخاب سوژه شکایت می تواند تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گران فروشی، نبود گزارش مصرف مشتری، فروش الزامی و عدم درج قیمت باشد. در حوزه اینترنت وایمکس هم می توان تحویل سرعت کمتر از قرارداد را مورد شکایت قرار داد. هر یک از زمینه های اینترنت هوشمند، پهنای باند اختصاصی و نارضایتی از پرسنل می تواند با انتخاب سوژه پشتیبانی مورد شکایت قرار بگیرد. در حوزه تلفن اینترنتی وایمکس باز مشترکان می توانند موارد درباره جداسازی ترافیک داخل و بین الملل و یا اینترنت پرسرعت موبایل ۳G و ۴G شکایت کنند.
اما در حوزه تلفن ثابت، شکایت ها می تواند از انواع تعرفه بین المللی تلفن ثابت با سوژه تخلف، تخلیه خط با سوژه بدهی و اطلاع رسانی، خدمات تلفن بین الملل (رومینگ) با سوژه گران فروشی، خرابی خط با سوژه تعرفه و قطع ارتباط، مغایرت در محاسبه هزینه و قطعی ارتباط با سوژه بدهی، سرقت یا قطعی کابل و عدم اطلاع رسانی باشد. مشترکان می توانند با انتخاب مکان و اپراتور مورد نظر، شکایت خودرا از خدمات نمایش شده اعلام کنند.
هم چنین در حوزه تلفن همراه، شکایت ها می تواند در بخش صوت، دیتا و رومینگ و از هر یک از اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا باشد. در بخش صوت، سوژه تعرفه و قطع ارتباط، در بخش دیتا و رومینگ هم سوژه تعرفه می تواند مورد شکایت اعلام گردد.
از طرف دیگر، در حوزه خدمات پستی، مشترکان می توانند نارضایتی از رفتار پرسنل را با بیان عدم پاسخگویی مناسب و در هر یک از سرویس های پست داخلی و خارجی، با بیان سوژه شکایت همچون امانت، بسته کوچک، سفارشی، عادی، مطبوعات و نارضایتی از رفتار پرسنل، شکایت خودرا از شرکت پست اعلام کنند.
در حوزه ی تشعشعات، مشترکان می توانند اپراتور مورد نظر خودرا انتخاب نموده با ابراز نارضایتی از نصب آنتن هر یک از اپراتورهای نمایش دهنده خدمات مخابراتی و اینترنتی در مکان مورد نظر، اعلام شکایت کنند.
هم چنین شکایت های بخش دفاتر پیشخوان، می تواند با بازگشت به بخش مورد نظر و انتخاب نام دفتر پیشخوان از نظر نحوه ی نمایش خدمات، فضا و امکانات، هزینه نمایش خدمات و رفتار کارکنان دفاتر پیشخوان صورت گیرد که مشترکان با برگزیدن هر یک از این خدمات، می توانند سوژه مورد شکایت خودرا انتخاب کنند.
با سامانه ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی، مشترکان می توانند در صورت بروز اختلال از جانب اپراتورها، با وارد کردن شماره تلفن همراه و متن شکایت و آدرس مکان مورد نظر، شکایت خودرا از خدمات اینترنتی، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان اعلام کنند.

خبرنگار: فائزه طاهری
دبیر خبر: فاطمه محمدنژاد