Rate this post

به گزارش عاشق وب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر این که جوانان باغیرت کشور توانستند در سایه تحریم ها ظرفیت فضایی کشور را رشد دهند، اظهار داشت: تحریم ها سبب شد پروژه ساخت مشترک ماهواره منتفی شده و به تعویق بیفتد که در ادامه دانشمندان پرکار کشور توانستند ماهواره ای با دقت بسیار بالاتر بسازند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی بامداد امروز در بازدید از دستاوردهای فضایی کشور در پژوهشگاه فضایی، با بیان این که دستاوردهای سازمان فضایی و آماده سازی ماهواره ها با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه محقق شده است، اظهار نمود: دانش فضایی از یکسال پیش با برنامه ریزی متولیان آن همچون دانشگاه ها، مراکز فضایی کشور و اختصاص بودجه از جانب سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارتقاء پیدا کرده که حالا سازمان فوق می تواند داده های آنرا مورد استفاده قرار دهد.

وی با بیان این که هر قطعه حاصل مرارت جوانان در سایه تحریم ها بوده است، خاطرنشان کرد: تحریم ها مشکلات زیادی را در این مسیر تولید کرده، اما باعث توقف دانشمندان باغیرت کشور نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر لزوم اولویت بندی کارها با عنایت به محدودیت های بودجه ای، افزود: توانمندی مجموعه ها در محدودیت ها آشکار می گردد.

آذری جهرمی تصریح کرد: سفارش تولید ماهواره هایی که حالا آماده شده، در سال ۱۳۸۷ داده شد. در ابتدا بنا بود تا ماهواره ها با همکاری مراکز بین المللی و با دقت هزار متر ساخته شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که ضمن مذاکرات با کشورها پروژه ساخت مشترک به تعویق افتاد، اظهار داشت: این مورد سبب شد جوانان ایرانی در پروژه بازبینی کرده و ماهواره را به همت خود و با دقتی چند برابر آماده سازی کنند.

وی افزود: پس از ساخت موفقیت آمیز ماهواره از کشورهای دیگر همچون آذربایجان دعوت کردیم که از فناوری ما بهره برده و پروژه مشترکی داشته باشیم.

آذری جهرمی در انتها تصریح کرد: جوانان در سایه تحریم که به خاطر مسائل سیاسی به وجود آمده بود، توانستند ظرفیت فضایی کشور را رشد دهند.