Rate this post

عاشق وب: پژوهش جدیدی که روی موش ها صورت گرفته نشان داده است که امکان مبارزه با پیری در آینده وجود دارد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از یورک الرت، امکان دارد بتوانیم بدن خودرا جوان، سالم و پرانرژی نگه داریم. پژوهشگران در بررسی جدیدی نشان داده اند که امکان دارد این رویا در آینده محقق شود.
پژوهشگران این پروژه را با بررسی روش کار سیستم ایمنی در فعالیت های حیاتی یعنی از بین بردن سلول های پیر و از کار افتاده ای که بدن را به دردسر می اندازند، شروع کردند. سلول های پیر، سلول هایی هستند که کاملا از بین نرفته اند اما از فقدان عملکرد یا لطمه غیرقابل ترمیم رنج می برند که در بیماری های ناشی از افزایش سن نقش دارند.
در آزمایش مربوط به این بررسی، پژوهشگران از موش هایی که فاقد یک ژن مهم در فعالیت سیستم ایمنی خود بودند، استفاده کردند. بدن موش ها در طول دو سال، نسبت به موش هایی که این ژن را داشتند، سلول های از کار افتاده بیشتری داشت. موش های فاقد این ژن، از بیماری التهابی مزمن رنج می بردند و خیلی از فعالیت های بدن آنها کاهش یافته بود. همین طور این موش ها، پیرتر به نظر می رسیدند و زودتر از زمان معمول، از دنیا رفتند.
در مرحله بعد، پژوهشگران به موش ها دارویی دادند تا عملکرد پروتئین هایی که به باقی ماندن سلول های پیر کمک می کنند، کنترل کنند. هدف آنها از این کار، بررسی نقش این دارو در حذف سلول های پیر بدن بود.
این داروها، هم برای موش هایی که پیری آنها ناشی از ناکارآمدی ژن به خصوصی در سیستم ایمنی بود و هم برای موش هایی که از پیری زودرس ناشی از خطای ژنتیکی رنج می بردند، تجویز شد.

موش های تحت درمان، واکنش خوبی به دارو نشان دادند. در آزمایش خون و بررسی فعالیت آنها، بهبود چشمگیری مشاهده شد و بافت های بدنشان، شباهت بیشتری به بافت بدن موش های جوان پیدا کرد. پژوهشگران سپس شمارش سلول های پیر دریافتند که تعداد کمتری از آنها در بدن موش های تحت درمان باقی مانده اند. همچنین، نشانه های بیماری التهابی باز به شکل قابل توجهی کاهش یافته بود. موش هایی که با این دارو درمان شدند، بسیار فعال تر شدند و طول عمر آنها باز افزایش یافت.
دانشمندان در نظر دارند اکتشافات خودرا برای بهبود بدن انسان و حذف سلول های پیر آن ادامه دهند تا سیستم ایمنی بدن دوباره فعال شود. اگر آزمایش های آینده، اثر مثبتی روی بدن انسان داشته باشند، نمایش درمان هایی برای مبارزه با پیری، ممکن خواهد شد.
نتایج این پژوهش، در مجله “Nature Communications” به چاپ رسید.