Rate this post

به گزارش عاشق وب فضاپیمای ناسا در ماموریت اخیر خود توانست در یکی از سیارک های مورد بررسی، آب پیدا کند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، دانشمندان ناسا با انتشار اطلاعات فضاپیمای “اسیریس- رکس”(Osiris-Rex) از کشف آب در سیارک “بننو”(Bennu) خبر دادند. آنها توانستند با کمک طیف سنج، هیدروکسل هایی کشف کنند که حاکی از تعامل با آب هستند.
این گروه پژوهشی، اطلاعات خویش را با بررسی داده های اسیریس- رکس به دست آورده اند که در اواسط ماه اوت به ببنو نزدیک شد و در روز سوم ماه دسامبر به این سیارک رسید.

هنوز مراحل بسیاری برای تکمیل این پژوهش باقی مانده اند. اسیریس- رکس تا ۳۱ دسامبر به مدار اطراف بننو نخواهد رفت؛ در نتیجه جمع آوری نمونه هایی از این سیارک، زمان خواهد برد. نمونه های جمع آوری شده تا سال ۲۰۲۳ به زمین آورده نمی شوند.

به قول ناسا، سیارک بننو می تواند بینش قابل توجهی درباره شکل گیری منظومه شمسی عرضه نماید.