Rate this post

عاشق وب: پژوهشگران دانشگاه ˮام.آی.تیˮ با استفاده از سم نوعی زنبور، آنتی بیوتیکی نمایش داده اند که برای سلول های انسان مضر نمی باشد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از ام.آی.تی نیوز، سم حشراتی مانند زنبورهای معمولی و زنبورهای عسل، سرشار از ترکیباتی است که می توانند باکتری ها را از بین ببرند اما این ترکیبات برای انسان ها مضر باز هستند؛ در نتیجه استفاده از آنها بعنوان داروی آنتی بیوتیک ممکن نیست.
پژوهشگران دانشگاه “ام.آی.تی”(MIT) سپس یک پژوهش سیستماتیک در مورد خاصیت های ضدمیکروبی سم نوعی زنبور در آمریکای جنوبی، توانستند پپتیدهای گوناگونی عرضه کنند که علاوه بر مقاومت در مقابل باکتری، برای سلول های انسان باز مضر نیستند.
پژوهشگران در بررسی موش ها دریافتند که قوی ترین پپتید آنها می تواند باکتری “سودوموناس آئروژینوزا”(Pseudomonas aeruginosa) را از بین ببرد. سودوموناس آئروژینوزا، نوعی باکتری گرم منفی است که سبب عفونت میگردد و در مقابل بیشتر آنتی بیوتیک ها مقاوم است.

“سزار دلا فونته نونز”(Cesar de la Fuente-Nunez)، پژوهشگر دانشگاه ام.آی.تی اظهار داشت: ما در این بررسی، یک مولکول سمی را به مولکولی تبدیل کردیم که برای درمان عفونت، قابل اعتماد است. ما با تحلیل سیستماتیک ساختار و عملکرد این پپتیدها توانستیم خاصیت و فعالیت آنها را تنظیم نماییم.
پپتیدی که فونته نونز و همکارانش نمایش داده اند، از سم نوعی زنبور موسوم به “پولیبیا پاولیستا”(Polybia paulista) به دست آمده است. پژوهشگران باور دارند که این پپتید، برای تولید پپتیدهای دیگر و آزمایش آنها مناسب خواهد بود.
فونته نونز افزود: این پپتید آنقدر کوچک است که می توان از آن برای جهش بقایای آمینواسیدها بهره برد.
این پژوهش، در مجله “Nature Communications Biology” به چاپ رسید.