Rate this post

به گزارش عاشق وب افراد قطع عضوی که از ˮاندام های مصنوعیˮ (prosthetic) آرنج و دست استفاده می نمایند، می دانند که برای عادت کردن به این اندام های مصنوعی باید بسیار تمرین کنند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از مدگجت، خود این اندام های مصنوعی به تنهایی حسی را به کاربر منتقل نمی کنند ازاین رو مراکز توانبخشی ابزارهایی را به منظور انتقال حس به کاربر توسعه می دهند اما این ابزارها هم بسیار خسته کننده و یکنواخت هستند و در بعضی موارد با اتصال به این اندامها سبب سنگین شدن آن می شوند.
حالا شرکت روسی “Attilan “وابسته به مرکز توانبخشی” Motorica”، در حال توسعه روش هایی است تا به کاربر اجازه دهند در دنیای مجازی هم از این پروتزها استفاده نماید، هدف آنها از این کار این است که کاربر به پروتز خود عادت کند.
Attilan در حال توسعه بازی هایی مانند شلیک لیزر و کمان است و کاربر می تواند در همان حالتی که در حال راه رفتن در راهروها است، آن بازی را انجام دهد. هدف از طراحی تمام این بازی ها این است که به کاربر اطلاع دهند که پروتز متحرک آن چه قابلیت هایی دارد و در دنیای واقعی هم می تواند همان کارها را با او انجام دهد. منظم بازی کردن چنین بازی هایی احیانا سبب بهبود هماهنگی دست و چشم و دیگر مهارت های حرکتی عصبی بیمار خواهد شد.
اندام ساختگی، برسازه یا اندام مصنوعی سازه ای است که با بازسازی بخش هایی از بدن با روش برسازی یا اندام سازی یا اندام مصنوعی است. در واقع برسازی یا اندام سازی جایگزین بخش یا عضو یا اندام از دست رفته می گردد تا اندام یا عضو بتواند تمام یا بخشی از عملکرد از دست رفته را به دست آورد. از انواع پروتزها می توان به دندان مصنوعی، پای مصنوعی، دست مصنوعی و… اشاره نمود.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی نماید.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4