Rate this post

عاشق وب: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با طرح این پرسش که «آیا شما با نرم افزارهای نظارت والدین بر استفاده کودکان از اینترنت آشنایی دارید؟»، درباره صدمه های اینترنت بر رفتار کودکان نظرسنجی گذاشت.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این نظرسنجی را در صفحه توییتر خود منتشر نموده و نوشت:
«شاید شما هم پدر و مادرهایی را دیده باشید که در کنار شادمانی از توانایی فرزندانشان در استفاده از فناوری روز، نگران آسیبهای اینترنت بر رفتار آنها هم هستند. آیا شما با نرم افزارهای نظارت والدین بر استفاده کودکان از اینترنت آشنایی دارید؟
با بازنشر ما را یاری کنید
#کودک_و_اینترنت»

شاید شما هم پدر و مادرهایی را دیده باشید که در کنار شادمانی از توانایی فرزندانشان در استفاده از فناوری روز، نگران آسیبهای اینترنت بر رفتار آنها هم هستند. آیا شما با نرم افزارهای نظارت والدین بر استفاده کودکان از اینترنت آشنایی دارید؟
با بازنشر ما را یاری کنید#کودک_و_اینترنت
— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) November 8، ۲۰۱۸