Rate this post

عاشق وب: پژوهشگران ˮدانشگاه لیدنˮ(Leiden University) هلند، در حال کوشش برای توسعه یک روش ساده و موثر برای انجام واکسیناسیون بدون درد هستند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از مدگجت، هم اکنون برای انجام واکسیناسیون، معمولا سرنگ های دارای سوزن مورد استفاده قرار می گیرند و هیچ شخصی به خصوص کودکان از این عمل لذت نمی برند.
واکسیناسیون یا ایمن سازی به انجام کارهایی گفته می گردد که با هدف جلوگیری از تولید عفونت یا کاهش حالت طبیعی بیماری در شخص، با تجویز آنتی بادی یا آنتی ژن به عمل آید.
“پچ های میکروسوزنی”(Microneedles patches) در گذشته توسعه یافته بودند، اما در صورتی که در برخی از موارد آنها موثر هستند، باز هم محدودیت ها و مشکلات فراوانی دارند.
پژوهشگران “دانشگاه لیدن” در مطالعه اخیرشان یک رویکرد ترکیبی در استفاده از نانوذرات را در پیش گرفته اند که طی آن یک واکسن را با میکروسوزن ها پوشش می دهند. این امر سبب واکسیناسیون بی درد و موثر می گردد.

نتایج آزمایشات پژوهشگران نشان داد که پوشش مناسب واکسن ها با نانوذرات، می تواند عملکرد ایمنی بهتری در بدن افراد بگذارد.
محققان از دو نوع میکروسوزن توخالی و میکروسوزن تو پر برای آزمایش بر روی موش ها استفاده کردند. بعد از آن دریافتند که روش واکسیناسیون با نانوذرات مناسب تر و نسبت به روش های پیشین بدون درد است.
محققان همچنان در حال کوشش برای توسعه و بهبود پچ های میکروسوزنی هستند چونکه استفاده از آنها آسان و بدون درد است.