Rate this post

عاشق وب: پژوهشگران برای سرعت بخشیدن به فرآیند کشف دارو، روشی مشابه سی تی اسکن ابداع نموده اند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، دانشمندان تمایل دارند که در تعیین ساختارهای شیمیایی مورد نیاز برای تولید دارو، از اشعه ایکس استفاه کنند اما این فرآیند، بسیار کند پیش می رود. از آنجائیکه این فرآیند به کریستال های بزرگ و خالص نیاز دارد، امکان دارد هفته ها و یا حتی سال ها زمان ببرد.
پژوهشگران، روشی مانند سی تی اسکن ابداع نموده اند که می تواند شکل مولکول های آلی بسیار کوچک را با سرعت و به سادگی تشخیص دهد. در این روش، عناصری از اشعه ایکس هم به چشم می خورد اما به کریستال های بزرگ نیازی ندارد.

این روش که مبتنی بر انکسار الکترون است، ارسال پرتوها را از میان یک کریستال ورقه مانند انجام می دهد تا به تعیین ساختار آن کمک نماید. این روش پیشتر برای بررسی پروتئین ها هم مورد استفاده قرار گرفته اما اکنون، پژوهشگران دریافته اند که می توان آنرا برای شناسایی مولکول های آلی کوچک هم به کار برد. عملکرد این روش، کاملا به درستی صورت می گیرد و می تواند به فرآیند شناسایی ساختارهای شیمیایی سرعت بدهد و امکان تشخیص ترکیباتی که کریستال های آنها برای بررسی با اشعه ایکس به اندازه کافی بزرگ نیستند، فراهم آورد.
این روش با فراهم کردن امکان کشف سریع دارو، می تواند به تولید داروهای موثرتر کمک نماید. از این فناوری می توان در آزمایشگاه های جرم شناسی هم بهره برد.