Rate this post

عاشق وب: مشتریان تلفن ثابت می توانند به منظور دریافت و پرداخت صورتحساب دوره جاری خود با سامانه های تلفنی ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ تماس حاصل کنند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، افزایش قیمت قبوض بعضی از خطوط تلفن ثابت، ناشی از اعمال تعرفه اینترنت پرسرعت ثابت بوده و مخابرات اعلام نموده است با عنایت به اینکه این افزایش مصرف در زمان مناسب اطلاع رسانی نشده، مبلغ مورد اشاره از بدهی ارسالی مشتریان، از حسابشان کسر می گردد و درصورت پرداخت قبوض توسط مشتریان هم مابه التفاوت هزینه اینترنت پرسرعت (ADSL) بستانکاری دوره آتی منظور خواهد شد.
با توجه به عدم آشنایی بعضی از مشتریان اینترنت ثابت مخابرات منطقه تهران نسبت به چگونگی استفاده از سقف مجاز اینترنت، شرکت مخابرات ایران اعلام نموده که در جهت مشتری مداری و توجه به مسئولیت های اجتماعی، هزینه مذکور را از قبوض آن دسته از مشتریان که دارای اینترنت پس پرداخت هستند، حذف نمود.
با توجه به اینکه هزینه مذکور برای ۱۰۵ هزار مشترک منظور شده است، مشتریان می توانند به منظور دریافت و پرداخت صورتحساب دوره جاری خود با سامانه های تلفنی ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ تماس حاصل کنند. مابه التفاوت هزینه پرداختی آن دسته از مشتریانی که نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام نموده اند، در دوره آینده بعنوان بستانکار لحاظ می گردد.
بنابراین در حالیکه روز گذشته در بعضی از اخبار عنوان شده بود مشترکان تلفن ثابت، قبض های جدید خویش را پرداخت نکنند، مخابرات استان تهران اعلام نمود لازم است کلیه مشتریان تلفن ثابت، طبق روال معمول نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام نمایند.