Rate this post

به گزارش عاشق وب رییس مرکز ملی فضایی از توسعه ساخت و پرتاب ماهواره های سنجش از دور تا ۵ سال آینده در کشور اطلاع داد.

به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، منوچهر منطقی با اشاره به اینکه در کوشش برای توسعه تولید و توسعه ماهواره های سنجش از دور هستیم، اظهار داشت: در سال های اخیر پرتاب ماهواره به حداقلی خود رسیده است. این مورد دو دلیل دارد؛ یکی این است که کشورمان، در پرتاب ماهواره از مرحله آزمایشی به مرحله بهره برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: ازاین رو در این زمان توسعه ها بیشتر و هزینه ها هم بالاتر رفته است. این، روی تعداد پرتاب تأثیر می گذارد و تعداد پرتاب ها را پایین تر می آورد.

به گفته منطقی، دلیل مهم تری هم وجود دارد: «نکته دوم این است که جوامع جهانی بر روی پرتاب های ماهواره ای ما حساس هستند و ازاین رو شورای عالی امنیت ملی باید نظر دهند تا با عنایت به عوامل داخلی و خارجی این کار را انجام دهیم و یا نه.

وی همینطور بیان کرد: این دو دلیل سبب شده است تا تواتر پرتاب ها کمتر دیده شود. نکته دیگری که درباره پروژه های ماهواره ای که در ایران تا به امروز انجام شده، این است که بیشتر ماهواره های ایرانی، مخابراتی هستند.

رییس مرکز ملی فضایی در ادامه خاطرنشان کرد: این در شرایطی است که ماهواره ها قابلیت های بیشتر هم دارند. خیلی از ماهواره ها در هواشناسی و بسیاری هم در بخش مطالعاتی کشاورزی و نقشه های هوایی به کار می روند. بخش مطالعاتی ماهواره ها در جهان آن قدر مهم می باشد که علم سنجش از دور (RS) را بوجود آورده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمی، منطقی افزود: در پنج سال آینده ما ماهواره ای را خواهیم داشت که در بخش سنجش از دور قابل استفاده می باشد. مسأله مهم در مورد این مورد اما این است که اطلاعات مورد استفاده از دیگر کشورها در دسترس ماست و در بخش های مختلف از آنها استفاده می نماییم.