Rate this post

عاشق وب: قانونی شدن استفاده از سلاح های چاپ ۳بعدی در ۲۱ ایالت آمریکا مورد اعتراض قرار گرفت.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از تک کرانچ، به دنبال قانونی شدن استفاده از قطعات چاپ سه بعدی در سلاح های گرم، ۲۱ ایالت آمریکا، ضد دولت فدرال این کشور طرح دعوی کرده اند و باور دارند این تصمیم نه تنها خطرناک بلکه به دلایلی غیرقانونی است. در هر حال، امکان دارد این دعوی نتیجه عکس دهد و باعث پشتیبانی از این فناوری بحث برانگیز شود.
در ابتدای ماه جاری، دولت آمریکا، پرونده شکایت ضد “کودی ویلسون”(Cody Wilson) و شرکت هایش در خصوص تکثیر مدلهای چاپ سه بعدی اسلحه را مختومه اعلام نمود.
هنوز محدودیت هایی در مورد چگونگی ساخت و فروش این سلاح ها وجود دارد اما به نظر می آید اطلاعات مربوط به مدلهای چاپ سه بعدی و اجازه چاپ سه بعدی اجزای اسلحه، تحت نظر این قانون نیستند.
این موضوع، برای کسانی که به قوانین مربوط به کنترل اسلحه علاقه دارند همچون دادستان های ۲۱ ایالت آمریکا، ناخوشایند است. “باب فرگوسن”(Bob Ferguson)، دادستان کل ایالت واشنگتن اعلام نمود که گروهش، برای جلوگیری از اقدامات فدرال در خصوص قانونی ساختن این شکل خاص اسلحه، اقامه دعوی خواهند کرد.

فرگوسن اظهار داشت: این سلاح ها، قابل ثبت کردن نیستند و شناسایی آنها دشوار است. چنین سلاح هایی، به راحتی و بدون محدودیت سنی، سلامت یا سوابق مجرمانه، در دسترس همه افراد قرار خواهند گرفت. اگر دولت ترامپ نمی تواند ایمنی ما را حفظ کند، خودمان از عهده آن برمی آییم.
این گروه ادعا می کند که دولت، برای تصویب این قانون، به وزارت دفاع نیاز دارد و مجلس باید در ۳۰ روز آینده به این مورد آخر دهد. این تصمیم، “خودسرانه و فریبکارانه” و در نتیجه، مخالف قوانین فدرال آمریکاست.
همچنین، متمم دهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، حق تنظیم مقررات سلاح های گرم را به ایالات می دهد و با قانونی ساختن این مورد، این حق از آنها سلب می گردد.
خطر چنین تصمیمی، بیش از اندازه است چونکه برای محدود شدن توزیع، به توانایی دولت، ایالت یا فدرال نیاز دارد. به این ترتیب، حتی موفقیت آمیز بودن این دعوی، تاثیری بر سلاح های چاپ سه بعدی نخواهد داشت. می توان اظهار داشت که حتی با موفقیت آمیز بودن این شکایت، امنیت افراد تضمین نخواهد شد.