Rate this post

عاشق وب: محققان دانشگاه ˮناتینگهامˮ یک نرم افزار ساخته اند که با استفاده از یک هدست ˮنوار مغزˮ، و بر مبنای میزان توجه کاربر، روایت یک فیلم را که با مغز کنترل می شود، تغییر می دهد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، “ریچارد رامچرن”یکی از محققان دانشگاه “ناتینگهام” نرم افزاری طراحی نموده است که قادر است بخش های مختلف یک فیلم را که با مغز کنترل می شود، برپایه فعالیت های مغزی مخاطبان تغییر دهد. این نرم افزار با استفاده از هدست “نوار مغز” کار می کند.
در این فناوری، فیلمسازان هدست “نوار مغز”(الکتروآنسفالوگرام) را بر سرشان می گذارند تا فعالیت های مغزی آن ها نظارت شود.
هدست نوار مغز نیز، میزان فعالیت های الکتریکی مغز را در یک محدوده فرکانسی اندازه گیری می کند.
این محدوده فرکانسی مطابق با میزان توجه کاربر است که به لپ تاپ ارسال می گردد.
این فیلم برپایه میزان توجه کاربر تغییر می کند. مدت زمان فیلم ۲۷ دقیقه است و “The Moment” (لحظه) نام دارد.
یک نرم افزار ویژه هم از این سیگنال ها استفاده می نماید تا طول صحنه های فیلم، نوع موسیقی زمینه و موارد دیگر در فیلم را تغییر دهد.
رامچرن چند نسخه مختلف از هر صحنه فیلم، فیلمبرداری کرده است که ۱۰۱ تریلیون ترکیب احتمالی برای تماشاچی تولید می گردد که در هر دفعه تماشای فیلم، فقط آخر فیلم به حالتی یکسان باقی ماند.
رامچرن اظهار داشت: این هدست تنها سیگنال های الکتریکی بسیار کوچکی را خواند که توسط سلول های عصبی مغز ساطع شده بودند.
وی ادامه داد، این هدست موضوعات مختلف داستان فیلم را بر مبنای میزان کاهش توجه کاربر به فیلم، انتخاب می کند.
فیلم “لحظه”(The Moment) 3 روایت جداگانه در آینده ای خیالی را به تصویر می کشد که در آن “واسط مغز و رایانه”، منبع تهدیدی برای اجتماع است.
برپایه گفته های رامچرن، این فیلم راجع به روابط فعلی ما با یکدیگر با استفاده از رسانه های اجتماعی است.
این تکنولوژی به مخاطبان این امکان را می دهد که اعمال کاراکترها و آنچه را که بعدا اتفاق می افتد، انتخاب کنند و نتایج انتخابشان را در صفحه ی نمایش بزرگی مشاهده کنند.
این فیلم در تاریخ ۷ ژوئن منتشر خواهد شد و به سراسر انگلیس خواهد رفت تا مخاطبان، این فیلم را تماشا کرده و آن را کنترل کنند.