Rate this post

عاشق وب: با سامانه ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی، مشترکان می توانند در صورت بروز اختلال از سوی اپراتورها، با مشخص کردن مکان جغرافیایی، ضمن اعلام مشکل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به حل اشکال توسط اپراتور کمک کنند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، اختلالات صوت و دیتا در مقطعی از زمان برای مشترکان و کاربران اپراتورهای مختلف زیاد پیش می آمد. از طرفی اشاره به جزئیات این اختلالات همچون مکان جغرافیایی برای حل مشکل از سوی اپراتورها و مراجع پاسخگو از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. به همین دلیل «سامانه ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیائی» با هدف تقویت نظارت بر عرضه خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعاتاطلاع از کمیت و کیفیت فعالیت خدمات دهندگان و ارتقای این سیستم با رویکرد توسعه نظارت مردم به راه افتاده است.

در این راستا محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – با تاکید بر ضرورت نظارت و بهبود کیفیت اظهار کرده است: سرعت توسعه فناوری اطلاعات و زیرساخت ها در کشور خیلی خوب بوده اما مردم همزمان از ما مطالبه کیفیت دارند. مکمل اپراتورها، سیستم نظارت مردمی است و با رونمایی از سیستم مبتنی بر نقطه جغرافیایی، از این پس اپراتورها مطابق وعده ای که داده بودیم، در معرض نظارت عمومی مردم هستند.

ویژگی متمایز این سامانه، رصد میزان شکایات ثبت شده از اپراتورها یا سایر شرکت های خدمات دهنده به صورت بر خط روی نقشه های جغرافیائی است. این امکان تاثیر مثبتی بر پاسخگوتر شدن شرکت ها و تولید شفافیت بیشتر درباره عملکرد آن ها داشته و در ارزیابی مردم از اپراتورها یا سایر شرکت های خدمات دهنده اثرگذار خواهد بود.

کمک به مکان یابی موقعیتی که مشترک به گزارش دهی درباره وضعیت آن پرداخته، یکی دیگر از خصوصیت های این سامانه است که بر مبنای آن اگر در نقطه ای از یک جاده بین شهری نیز، اتصال به شبکه تلفن همراه، دچار نقصان یا قطعی شود کاربر به سادگی می تواند با جانمایی آن در این سیستم، به ناظر یا اپراتور برای حل آن کمک نماید. خصوصیت دیگر این سامانه چندرسانه ای بودن آن و قابلیت انتقال متن، صوت، تصویر و ویدئو برای شفافیت بخشیدن بیشتر به اطلاعات و آسوده تر شدن تعامل مخاطبان برای انتقال پیام مورد نظرشان است.

نظارت رگولاتوری بر اپراتورها از نگاه مردم

در این زمینه مجید حقی- معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – در گفت وگو با ایسنا، با ذکر خصوصیت های سامانه ثبت شکایات مبتنی بر مکان جغرافیائی، اظهار داشت: اختلال در اپراتورها جنس های مختلف دارد، ممکن است از جنس قطعی، Packet loss، اختلال در کیفیت یا کمیت باشد. رویکرد این سامانه با ذکر مکان جغرافیایی از سوی کاربر این است که به ما کمک نماید، دقیق تر به مشکل رسیدگی نماییم. خصوصیت دیگر این سامانه این است که مردم می توانند شکایت خود و سایرین را در سامانه ببینند. به عبارتی ما سعی کردیم از نگاه مردم برای ارزیابی اپراتورها استفاده نماییم.

حقی ادامه داد: خصوصیت دیگر این سامانه، نگاهی برای اپراتورهاست که سریع تر به حل اشکال بپردازند، زیرا اشکالشان در معرض دید است. هرچه تعداد این اشکالات بیشتر باشد، ممکن است در نگاه مردم تاثیر بگذارد و از آنجایی که این مورد با منافع اپراتورها در تضاد است، سریع تر مبحث را پیگیری می کنند. اپراتورها جزئیات شکایات را می بینند و رسیدگی می کنند.

وی با اشاره به اینکه طبیعی است در صورت بروز اختلال، اپراتورها از کاربران جزئیات مشکل را بخواهند، اظهار داشت: طرح کلی یک سوال منجر به پاسخ کلی سوال می گردد و ممکن است مشکل همچنان لاینحل بماند، زیرا در آن صورت پیرامون یک مبحث صحبت می گردد و نه جزئیات آن. ازاین رو در صورت بروز مشکل بهتر است مصداق مشخص شود و ما هم بتوانیم مطالبات رگولاتوری را به صورت مشخص از اپراتورها داشته باشیم تا قابل قبول بودن پاسخ احراز شود.

سامانه جامع رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی قابل دسترس است و کاربران با رجوع به این سامانه می توانند اعتراضات خود نسبت به خدمات اپراتورها را با ذکر مکان جغرافیایی اعلام نموده و منتظر پیگیری مبحث از سوی رگولاتوری باشند.