Rate this post

به گزارش عاشق وب مرکز هدایت پرواز روسیه طی اطلاعیه ای اعلام نمود: طبق برنامه، اصلاحاتی در ارتفاع مدار ایستگاه فضایی بین المللی صورت گرفت که در نتیجه، ایستگاه یک افزایش سرعت ۰٫۲۵ متر بر ثانیه پیدا کرد.

به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، هدف از این تغییر سرعت، فراهم آمدن شرایط لازم برای فرود ناو کیهانی سرنشین دار "سایوز ام.اس-۷ "است که طبق برنامه باید روز ۳ ژوئن ۲۰۱۸ به زمین بازگردد؛ همینطور ایستگاه آماده پذیرش ناو "سایوز ام.اس-۹ "باشد که مقرر است در ۶ ژوئن ۲۰۱۸ از پایگاه فضایی بایکونور راهی ایستگاه فضایی بین المللی شود و سه کیهان نورد را به این ایستگاه برساند.
این عملیات با هدایت مرکز کنترل پرواز و با استفاده از نیروی محرکه موتورهای ناو باربری بدون سرنشین پروگرس-۸ به مدت ۱۲۶٫۵ ثانیه صورت گرفت.

ناو باربری بدون سرنشین پروگرس-۸ در ۱۳ فوریه ۲۰۱۸ از بایکونور به فضا پرتاب شد و دو روز پس از پرتاب در ۱۵ فوریه ۲۰۱۸ به بخش زوردای ایستگاه فضایی متصل شد. این ناو شصت و نهمین فروند از این نوع سفینه های پروگرس است که امکانات زیستی و تجهیزات فنی ساکنان ایستگاه فضایی بین المللی را به مدار می برد. پروگرس-۸ حدود ۲۷۴۶ کیلوگرم بار با خود حمل می کرد که بجز مواد مواد غذایی، شامل ۸۹۰ کیلوگرم سوخت و تجهیزات، ۴۶ کیلوگرم اکسیژن و ۴۲۰ کیلوگرم آب بود.

از آنجا که این نوع سفینه ها فاقد سپر حرارتی هستند و پس از آخر ماموریت در اثر برخورد به جو زمین از بین می روند، به طور معمول از سوخت موجود در مخزن ناو پروگرس برای اصلاح مدار ایستگاه فضایی بین المللی استفاده می گردد.