ارتباطات

معرفی گنج یاب و فلزیاب و طلایاب ها

این طلایاب ‌ها هر فلز را با یک سطح رسانا در عرض ۴۵ تا ۶۰ سانتیمتر از سطح زمین پیدا خواهند کرد. یک سیگنال شنیده می شود چون میدان الکترومغناطیسی تولید می شود و باعث می شود که از سیم پیچ جستجو به فضا حرکت کند. VLF (فرکانس بسیار پایین) بیشتر بخوانید...

توسط عاشق وب، قبل