به گزارش عاشق وب گزارش های ناسا حاکی از این هستند که فضانوردان در مسافرت فضایی، گرفتار تب خال می شوند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از نیو اسنو، گزارش های ناسا نشان داده است ویروس های “هرپس “(Herpes) که عامل تب خال هستند، تقریباً در نیمی از سرنشینان مأموریت فضایی “شاتل”(Shuttle) و فضانوردان “ایستگاه فضایی بین المللی”(ISS) دیده شده اند.
ناسا برای تضمین ایمنی فضانوردان در مقابل این مشکل، برنامه های پژوهشی بسیاری را در مورد سیستم های تشخیص ویروس و ابداع روش های درمانی ترتیب داده است.
دکتر “ساتیش مهتا”(Satish Mehta)، از نویسندگان این پژوهش اظهار داشت: فضانوردان ناسا باید هفته ها و یا حتی ماهها، شرایطی مانند ریزگرانش و تابش کیهانی را تحمل کنند. این مشکلات، با شرایط استرس زا همچون جدایی از جامعه، محبوس بودن در یک جا و تغییر چرخه خواب و بیداری هم همراه می باشد.
مهتا و همکارانش جهت بررسی تأثیر فیزیکی پرواز فضایی، نمونه های خون و ادرار فضانوردان را پیش از مأموریت فضایی، طی ماموریت و بعد از آن بررسی کردند.
طی سفر فضایی، سطح هورمون های مربوط به استرس مانند کورتیزول و آدرنالین که سیستم ایمنی را سرکوب می کنند، افزایش می یابد. ما در این پژوهش دریافتیم که تاثیر سلول های ایمنی فضانوردان طی سفر فضایی و گاهی اوقات تا ۶۰ روز بعد هم کاسته می شود.
مهتا اضافه کرد: تاکنون، بین ۴۷ نفر از ۸۹ فضانورد ماموریت شاتل و ۱۴ نفر از ۲۳ فضانورد ماموریت های مربوط به ایستگاه فضایی بین المللی، ویروس هرپس را در نمونه خون و ادرار خود داشته اند. شاید بررسی های دقیق در این زمینه بتوانند به پیشگیری و درمان موثر ویروس هرپس منجر شوند.
این پژوهش، در مجله “Frontiers in Microbiology” به چاپ رسید.